DVHN commentaar| Het is onbegrijpelijk dat onvermogen en bureaucratie van de staat PMC in gevaar brengen

De koning tijdens de opening van PMC in 2020. Foto ANP/REMKO DE WAAL

Het bedrijf Purified Metal Company (PMC) in Delfzijl heeft met rede in het najaar van 2020 een groot onthaal gekregen.
Lees meer over
Commentaar

Koning Willem-Alexander kwam zelfs naar de havenstad om de onderneming te openen. Het bedrijf verwerkt ernstig vervuild staalschroot, dat eerder altijd werd gestort, tot blokken staal waar de industrie weer nieuwe producten van kan maken. Dit toonbeeld van de circulaire economie dreigt echter om te vallen. Dat is niet te wijten aan een falende techniek of bedrijfsvoering, maar aan de staat die PMC jammerlijk in de kou laat staan.

Naar de rechter

PMC stapte deze week naar de rechter. De reden: het bedrijf wil dat metaalschroot met chroom 6 de status gevaarlijk afval krijgt. De verwerking van deze afvalsoort moest een van de belangrijkste bronnen van inkomsten van PMC worden. Het kan met de bestaande status echter nog verwerkt worden bij andere, goedkopere bedrijven.

De Delfzijlster onderneming moet echter minstens een half jaar wachten op een studie die moet uitwijzen of chroom 6 werkelijk gevaarlijk is. Dat is hoogst merkwaardig. Chroom 6 is al jaren algemeen bekend als schadelijk voor de volksgezondheid door een schandaal bij Defensie, waar medewerkers door het werken met de stof ernstig ziek werden.

Gebrek aan voortvarendheid

Het gebrek aan voortvarendheid bij de staat nekt PMC ook anderszins. Ondanks een stortverbod per 1 juli 2020 van met asbest vervuild staal dat alleen PMC kan verwerken, blijft de aanvoer daarvan ver achter bij de verwachtingen. Dat komt doordat het stortverbod op grote schaal wordt genegeerd, zo heeft de Omgevingsdienst NL geconstateerd. Oorzaak: het is te lastig en de tijdrovend om het verbod te handhaven.

Impuls voor vergroening en werkgelegenheid

De komst van PMC was voor de Eemsdelta een impuls voor de vergroening van de industrie en – met ruim 50 banen – de werkgelegenheid. Het belang van het procedé rijkt echter veel verder. Het is de oplossing voor een ernstig milieuprobleem dat wereldwijd speelt.

Het kabinet maakt graag mooie sier met zijn ambities op het gebied van innovatie en de circulaire economie. Het is daarom te meer onbegrijpelijk dat onvermogen en bureaucratie van de staat PMC in gevaar brengen.

Nieuws

Meest gelezen

menu