DVHN commentaar | Niet alleen Sywert van Lienden bewijst Nederland een slechte zaak, ministers en topambtenaren doen dat ook

Jarenlang schoof de jonge activist en lobbyist Sywert van Lienden aan bij talkshows om zijn licht te laten schijnen over nieuws en andere ontwikkelingen. Zondag moest hij in het televisieprogramma Buitenhof zichzelf duiden.

Sywert van Lienden moest zichzelf zondag verdedigen in het televisieprogramma Buitenhof.

Sywert van Lienden moest zichzelf zondag verdedigen in het televisieprogramma Buitenhof. Foto DvhN

Dat ging hem slecht af. De werkelijkheid bleek te complex voor de beschikbare zendtijd.

Nu is het ingewikkeld om uit te leggen waarom het boegbeeld van een stichting zegt Nederland onbaatzuchtig aan mondkapjes te willen helpen en tegelijkertijd verzuimt te melden dat hij voor hetzelfde doel een bv in het leven heeft geroepen waar twintig miljoen euro heen is gevloeid. Wanneer verandert zwijgen in verhullen?

Zijn bijdrage aan het oplossen van de coronacrisis had transparanter gemoeten, gaf Van Lienden toe. Hij zei erbij dat hij niet altijd transparant kon zijn, vanwege ‘geheimhouding, intern gedoe en het niveau waarop door de overheid werd geopereerd met ministers en topambtenaren’. Met andere woorden: hij mag dan nu de risee van het land zijn, niet alles ligt aan hem.

We hoeven geen enkele medelijden te hebben met Van Lienden, en ook niet met de zakenpartners die in zijn schaduw opereren. Ze mogen immers hun verdiende miljoenen houden en naar eigen inzicht besteden, omdat ze hun contractuele verplichtingen zijn nagekomen. Hun schade is immaterieel.

De vraag is of uit deze affaire een les kan worden getrokken. Voor een antwoord moeten we opnieuw in Den Haag zijn, de plek waar wordt besloten of iemand opdracht krijgt een maatschappelijk probleem op te lossen, onder welke condities dat moet gebeuren en tegen welke prijs.

Dat personen en partijen aan overheidsopdrachten geld verdienen, is niet op voorhand slecht. Voor wat hoort wat. Het wordt bedenkelijk, en mogelijk zelfs verwerpelijk, als personen en partijen doen alsof ze het beste met de maatschappij voor hebben en het onderste uit de kan proberen te halen. En dat met een zegen van de overheid.

Wie in een jaar tijd twintig miljoen euro verdient aan een land in crisis helpt dat land niet, maar melkt het uit. Dat zegt veel over Sywert van Lienden en zijn partners. Dat zegt ook veel over het niveau waarop op dit moment door ministers en topambtenaren wordt geopereerd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu