Versoberd Rensenpark in Emmen is met minder stenen niet per se slechter af | DVHN commentaar

De ingang van het Rensenpark in Emmen

De ingang van het Rensenpark in Emmen Foto Mediahuis Noord

Wie sinds, zeg, 2016 niet meer in Emmen is geweest, kijkt de ogen uit. Vooral het centrum van de grootste gemeente van Drenthe ligt er opvallend bij.
Lees meer over
Commentaar
Emmen

Helemaal af. Of op zijn minst bijna. Blikvangers zijn het Raadhuisplein, het Atlas Theater en Wildlands.

Een stuk verderop, in het oude centrum, is de schittering minder. Sinds de exodus naar de Es worstelt Emmen met de grond van wat ooit het Noorder Dierenpark was en inmiddels het Rensenpark heet. Hoewel in 2017 een plan werd gepresenteerd met de belofte van een interactieve campus, spannende architectuur, innovatie en reuring, oogt het terrein verlaten en treurigmakend in verval.

Deze week werd de gemeenteraad bijgepraat over hoe het verder moet. Volgens de eerste berichten komen er geen woningen en geen ‘kulturhus’. De voorkeur gaat uit naar een sobere invulling waarbij de gemeente de regie weer in handen neemt. Dat zoiets wat mag kosten, houdt verband met onderhoud of sloop van achtergebleven panden.

Emmen is daarmee terug bij af. Waarbij niet vergeten moeten worden dat de financiële positie van Wildlands – 100 procent eigendom van de gemeente en behept met een schuld die investeringen belemmert – ronduit slecht is. Voor wie geloofde dat de onder toenmalig burgemeester Cees Bijl ingezette centrumvernieuwing vooruitgang zou opleveren, is het een zware tegenvaller.

Eveneens deze week werd het jaarlijkse onderzoek Atlas voor gemeenten gepresenteerd, een rangorde van vijftig grote gemeenten in Nederland. Dit keer werd op basis van oppervlaktewater en ‘hoogwaardige natuur’ gekeken naar aantrekkelijkheid voor bewoners. Zoals vaker bungelde Emmen onderaan. 292 gemeenten werden overigens niet in het onderzoek meegenomen.

Het is voor Nederland te hopen dat Emmen nooit aan zee of aan een rivier komt te liggen. Het is voor Emmen beter dat de natuur gevarieerder wordt dan die al is. Minder stenen en meer aandacht voor wat bewoners willen. Met een ambitieuze programmering moet in een sober Rensenpark net zo goed iets moois mogelijk zijn.