Commentaar: Vrijheid is een groot goed

De Martinitoren kleurt vanaf donderdagavond drie avonden rood-wit-blauw om de bevrijding van de stad te herdenken. Foto: Eigen foto

Lees meer over
Commentaar

De Martinitoren in Groningen draagt nog altijd de sporen van de bevrijding van de stad. Kogelgaten herinneren aan de slag die oprukkende Canadese troepen leverden om de Duitse bezetters te verjagen. Tijdens de gevechten sneuvelde de prachtige historische noordoostkant van de Grote Markt. Het is een wonder dat de toren in al het oorlogsgeweld is blijven staan.

Dezer dagen kleurt d’Olle Grieze elke avond rood-wit-blauw. Zo wordt herdacht dat het 75 jaar geleden is dat stad werd bevrijd. Op veel plekken in Drenthe en Groningen wordt deze maand stil gestaan bij de bevrijding. Geen grootse festiviteiten, maar sobere uitingen. Ook de nationale bevrijdingsdag op 5 mei zal dit jaar een ingetogen karakter hebben, maar de waarde van hetgeen we herdenken is er niet minder om.

We herdenken niet alleen de slachtoffers en het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar vieren ook dat we in vrijheid leven; staan stil bij de waarde van grondrechten, de democratie en van mensenrechten. Verworvenheden die onlosmakelijk onderdeel zijn van onze vrijheid. Juist in deze bijzondere tijd verdienen deze het gekoesterd te worden en dat geldt ook het beteugelen van de pandemie.

Zo wil de regering speciale apps invoeren, die kunnen bijdragen aan het loslaten van de lockdown . Vorige week bleek uit onderzoek van deze krant dat veel Groningers en Drenten bereid zijn om een deel van hun privacy in te leveren in de bestrijding van het virus. Het is inderdaad wenselijk dat alles op alles wordt gezet om de uitbraak te beteugelen en al het mogelijk te doen om het ‘gewone’ leven weer op gang te brengen. Toch moeten we niet zomaar onze vrijheden en rechten aan de kant schuiven. De Autoriteit Persoonsgegevens, de privacy waakhond, neemt nu zeven corona-apps met een hoog track-and-tracegehalte onder de loep. Zij zal maandag advies uitbrengen. Bij twijfel over de bescherming van onze persoonsgegevens is het wijs om niet overhaast te werk te gaan en niet het risico te nemen dat onze gegevens te grabbel worden gegooid.

Nieuws

Meest gelezen

menu