Commentaar: Rijk of provincie: wie pakt de teugels als het gaat om de toekomstige inrichting van Groningen?

Het rijk gebruikte de crisis- en herstelwet om grote windparken, zoals bij Meeden, erdoor te drukken. Foto: Archief/DvhN

Het kabinet wil een grotere rol gaan spelen bij de inrichting van Nederland. De Tweede Kamer sprak gisteren met minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) over de Nationale Omgevingsvisie die tot 2050 loopt. Hiermee trekt het kabinet voor het eerst sinds de eeuwwisseling weer de teugels aan als het gaat om de ruimtelijke ordening, zo is vooral de Haagse veronderstelling.

In Groningen en Drenthe werd de Haagse bemoeienis al dubbel en dwars ervaren bij de aanleg van zeer omstreden megawindparken in de Veenkoloniën. Het rijk gebruikte de crisis- en herstelwet om grote windparken erdoor te drukken. Als het rijk zijn zin krijgt, trekt het die lijn door en wordt Groningen met de Nationale Omgevingsvisie in de hand omgebouwd tot energieprovincie in de breedste zin van het woord. Met alle voor- en nadelen: meer grote wind- en zonneparken, een stikstoffabriek, waterstoffabriek en ook weer op de landelijke agenda: een kerncentrale.

Als de provincie en de gemeenten met hun Regionale Energie Strategie (RES) hun oren laten hangen naar het rijk, neemt de druk op het Groningse landschap en dus ook de mensen de komende jaren toe. Energieproducenten maken er geen geheim van dat Groningen vanwege de ruimte het perfecte gebied is om Nederland uitgebreider te voorzien van groene stroom.

Deze week werd in Provinciale Staten een aanzet gegeven voor een Provinciale Omgevingsvisie. Hoe vinden onze regionale politici dat Groningen er in de toekomst uit moet zien? Onduidelijk is hoe mensen hierbij worden betrokken. De provincie heeft een traditie in het raadplegen van alleen belangenclubs die zodanige lijntjes hebben met de politiek dat ze nooit de knuppel in het hoenderhok gooien.

De provincie moet haar oor juist uitgebreid te luister leggen bij de bevolking. Dus niet op een afstandje naar mensen kijken, maar zich werkelijk interesseren voor de vraag hoe mensen willen wonen, werken en recreëren. Vraag ook voor welke veranderingen ze openstaan zonder dat dit leidt tot vervreemding van de woonomgeving. Een serieuze volksraadpleging, in welke vorm dan ook, levert een schat aan informatie op. Minister Ollongren zei in de Kamer dat het rijk de regie neemt en knopen doorhakt als er tegengestelde belangen met de regio zijn. Eén ding is duidelijk. Het is geen tijd voor bange Groningse politici.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu