Gezeur over naakt, betalen voor Bevrijdingspop en is er nou te veel of te weinig stikstof in de natuur? Lees hier de 7 leukste lezersbrieven van de afgelopen week

Het beeld 'Moeder met kinderen' zou vanuit een bepaalde hoek aanstootgevend zijn. Foto: DVHN

Een naakt beeld, het einde van de welvaart en het wel erg rustige SNN. Onze lezers hebben overal wel een mening over. Hieronder een selectie van de leukste lezersbrieven van de afgelopen week.

Rel om naakt beeld 1

Niet zelf bedacht, maar wel zelf gehoord en te grappig om onvermeld te laten. Ik vermoed dat er een typefoutje stond in het stuk over het kunstwerk in het Martini Ziekenhuis waar zoveel om te doen is. Met de afdeling die hierover klaagde bedoelde men waarschijnlijk de afdeling ‘zeurologie’.

Siddeburen, Rieks Spandauw

Bevrijdingsfestival

Groningen op z’n smalst: we betalen als enige in Nederland voor het Bevrijdingsfestival. Een festival dat niet zonder reden Bevrijdingsfestival wordt genoemd, waar onze vrijheid gevierd wordt. Maar helaas is het in Groningen een verdienmodel geworden.

Gemeenteraad en Groningers betreuren het, maar hebben straks wel – 50.000 bezoekers keer 5 euro entree – 250.000 euro in de knip. Er hangt nu een prijskaartje aan onze vrijheid. Directeur Ebel Jan van Dijk, dit is fout en verdient niet de naam Bevrijdingsfestival. Wees een vent en verander de naam in Meifestival.

Groningen, Klaas Elzes

Het einde van de welvaart, ammehoela

Als je 56 jaar oud bent, zoals ik, kijk je niet gelijk meer op als iemand het einde der tijden verkondigt. Maar als zes hoogleraren van de RUG het einde van de welvaart voorspellen ( DvhN , 16-04) blijf je toch even lezen. De subtitel belooft echter niet veel goeds: het verlagen van accijnzen is niet genoeg en de prijs van vliegen moet omhoog. Oei, dit is wel erg op de vierkante millimeter voor zo’n grote economische kentering.

Wat volgt is een onsamenhangende opsomming van bedreigingen voor de economie, maar nergens wordt aannemelijk gemaakt dat juist deze voor een grote omwenteling gaan zorgen. Ook ontbreekt een geopolitieke analyse: voor welke economische blokken gaat dit gelden en op welke termijn? Een van de genoemde voorbeelden is de flexibilisering van de arbeidsmarkt in Nederland. Ik dacht dat economen daar zo dol op waren. Niet de ondertekenaars van het stuk, zij hameren vooral op de onzekerheid voor de werkenden. Ik zou denken dat het nog nooit zo makkelijk is geweest om werk te vinden. Hoe je er ook in staat, de keuzes die wij hier in Nederland maken gaan de welvaart in de wereld niet bedreigen.

Dit artikel is in feite een politiek stuk met de frustratie over twaalf jaar Rutte (die ik overigens deel). Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het onder de maat, onwaardig voor een hoogleraar, laat staan zes.

Groningen, ir. Ronald Wijnsema

Rel om naakt beeld 2

Het beeld ‘Moeder met kinderen’ van kunstenaar Albert Aukema, geëxposeerd in de binnentuin van het Martini Ziekenhuis, zou aanstootgevend zijn . Notabene: een zogende moeder; mooi en liefdevol vormgegeven, met aan elke borst een kind. Als helft van een tweeling spreekt het mij daarom nog eens extra aan. De mensen bij wie de fantasie op hol slaat, zijnde medewerkers van de afdeling neurologie, moeten zolang maar de andere kant opkijken, om zo een voortdurende zenuwschok te voorkomen.

Assen, Hiske Brouwer

Stikstof is een steeds groter probleem

Stikstof is een steeds groter probleem in Nederland. Allerlei activiteiten komen te vervallen omdat niet aan de voorwaarden kan worden voldaan. Het TT circuit valt blijkbaar buiten deze regels. Met meer dan 100.000 bezoekers die met de auto komen plus de sterk vervuilende sport, zou je toch denken dat alle wedstrijden moeten vervallen.

Niets is echter minder waar. Bijna elke dag wordt er getraind met motoren. Als je naar het naastgelegen Witterveld kijkt zijn het geel van het pijpenstrootje en ook de overige vegetatie verdwenen. Laten we het circuit inruilen voor andere activiteiten, zoals het Pauperparadijs in Veenhuizen.

Assen, E. van de Veld

Er is juist stikstofgebrek in de natuur

Ik las dat de grote Duitse krant Die Welt vorige week meldde dat er een gebrek aan stikstof is in de natuur. Ik probeer dit al jaren tevergeefs onder de aandacht te brengen bij diverse natuurorganisaties. Al vanaf de tachtiger jaren is er door het hele land veel vruchtbare landbouwgrond opgekocht voor natuurbeheer.

Op nagenoeg al deze gronden was er genoeg biodiversiteit aan planten en vooral weidevogels, omdat er toendertijd door de boeren nog ruige mest en vooral kunstmest (stikstof) werd gebruikt. Na verloop van tijd zag je al die opgekochte gronden stikstofarm worden (verschraling) en werd alles overwoekerd door ruigte, riet en vooral pitrussen. Door dit stikstofgebrek en de daaruit voortvloeiende verschraling zijn vele plantensoorten en daarmee ook weidevogels verdwenen. Wel zie je veel watervogels, muizen en vooral roofvogels.

Groningen, Bertus Zuidema

Verdacht rustig bij het SNN

Sinds het subsidiefiasco van 10 januari probeert het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) mij en tienduizenden andere Groningers via haar website gerust te stellen. Voor 1 mei horen we hoe we „in alle rust” een nieuwe subsidieaanvraag kunnen indienen. Er is ditmaal voldoende geld voor iedereen, „wees dus gerust”. En mochten we nog vragen hebben, „neem gerust contact” op met het SNN.

Het is bijna 1 mei en ik ben helemaal niet gerust. Mocht het SNN het nog lukken om voor 1 mei duidelijkheid te geven dan gaat het in dit tempo nog maanden duren voor de subsidieaanvragen zijn beoordeeld en uitbetaald. Kom op SNN, mensen hebben deze subsidie hard nodig om hun huis te verduurzamen. Geruststelling is niet nodig, een spoedige afwikkeling wel.

Winsum, Rob Dijkstra

Rel om naakt beeld 3

Staat daar in het Martini Ziekenhuis een werkelijk schitterend beeld van een zogende moeder. Hoe ziek moet je geest dan zijn om daar iets ordinairs in te zien. Verdraaien zodat ze een ander beeld zien. Ziek hoor.

Stadskanaal, Jan Abbes

Nieuws

menu