Is de BBB vóór hervatting gaswinning? Hoe lang maken roeken eigenlijk lawaai? Lees hier de 7 leukste lezersbrieven van de afgelopen week

Een terrorroek. Zijn de roeken nou actief van maart tot juni? Of toch het hele jaar?

Een terrorroek. Zijn de roeken nou actief van maart tot juni? Of toch het hele jaar? Foto: Shutterstock

De ereschuld, roeken, de Hunebed Highway. Onze lezers hebben overal wel een mening over. Hieronder een selectie van de leukste lezersbrieven van de afgelopen week.

BBB maakt het burgers moeilijker

Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen maakt duidelijk dat de Groningers dankzij hun gang naar de bestuursrechter een lakse regering tot inkeer heeft gedwongen. Hans Alders benadrukte het op 24 februari in Delfzijl ook nog eens: doordat de Groninger Bodem Beweging naar de rechter was gestapt, kon de regering de belangen van de Groningers niet langer wegwuiven en van zich afschuiven.

Een paar dagen voor de presentatie van het rapport namen BBB, JA21 en SGP in de Tweede Kamer het initiatief om het burgers veel en veel moeilijker te maken om via de rechter hun gelijk bij een falende overheid te halen. Nogal onthutsend. Overigens hadden BBB en JA21 al eerder een motie ondersteund, die stelt dat hervatting van de gaswinning in Groningen geen taboe mag zijn. Het verband tussen die twee standpunten laat zich raden. Er blijken Groningers te zijn die deze partijen in de Provinciale Staten willen hebben. Dat is pas écht onthutsend.

Loppersum, Frank Peters

Domweg geld ophalen

Er ligt een advies van ambtenaren (met blijkbaar een flink salaris) om belastingen te verhogen op zuivel, vlees, vliegen en autorijden. Veel mensen met een laag inkomen worden hard geraakt hierdoor. Waarom geen belastingverhoging op producten waar veel suiker in zit bijvoorbeeld? Dieselrijders betalen al een veel hogere wegenbelasting dus waarom zouden zij, zeker de jongere diesels meer moeten betalen? Laten de overheid eens kijken naar de schone diesel en benzine, HVO100. Hiermee wordt 80 procent CO2-reductie gerealiseerd. Tevens wordt het elektriciteitsnet minder belast. Domweg geld ophalen bij de burger heeft geen zin.

Hoogeveen, H.A. Mulderij

Ereschuld: geld graag, geen sorry

Ons huis moest verstevigd worden. Het verstevigingsrapport kwam maar niet. Ik naar de burgemeester en binnen twee dagen was het er. Ik wilde sloop/nieuwbouw en dat is uiteindelijk gelukt. Want hoe verkoop je een huis met het verhaal ‘het moet verstevigd worden’? Ik heb steeds aangegeven dat ik ons huis zo wilde inleveren om in één keer van alles af te zijn. Niemand die kon zeggen wanneer de sloop/nieuwbouw zou plaatsvinden. De garantiestelling voor de verkoop van ons huis heb ik moeten regelen via Binnenlandse Zaken.

Ook heb ik de heer Atema van de NAM op bezoek gehad. Hij noemde ons gezin nog bij de parlementaire enquête. De vader, ik dus, die er na jaren compleet doorheen zat. Ook hij kon geen ereschuld op tafel leggen. Waar het om gaat is genoegdoening, een zak met geld. We zijn verhuisd. Uit nood omdat we niet een jaar naar een noodwoning wilden. Dit heeft veel geld gekost.

Er moet een op het individu toegespitste tegemoetkoming komen. Dat is de eis voor Den Haag. En niet: „Het moet beter”, want dat roepen we al jaren. Geld verzoent de ellende en geen zoveelste sorry, dat is kansloos.

Bierum (voorheen Delfzijl), Wim Pastoor

Roekenlawaai

De Manegelaan was de beoogde locatie voor de nieuwbouw van het kindcentrum in Stadskanaal. Maar roeken zorgen ervoor dat het kindcentrum daar vooralsnog niet gebouwd kan worden. In het Dagblad zegt de heer Nicolai (roekenspecialist) dat de roeken actief zijn van maart tot juni (‘ Flinke kolonie roeken zit bouw school in de weg ’, DvhN , 14/03).

Ik nodig hem van harte uit om bij ons te komen logeren. Zo kan hij ervaren waar wij het hele jaar last van ze hebben en dat wij zelfs in de nachtelijke uren van het lawaai van de roeken mogen genieten. Dat wij als bewoners, en straks een eventuele kindcentrum, geen last hebben van de roeken is een sprookje waar de heer Nicolai ons in wil laten geloven.

Stadskanaal, M. Hilgen

Loonsverhoging?

Het klinkt logisch, inflatie vraagt om loonsverhoging. Dus werkgevers die het zich kunnen permitteren, verhogen de lonen. De kosten daarvan berekenen wij (ik ben ondernemer) door in onze producten of diensten, vroeg of laat. Het gevolg is dat de kosten van levensonderhoud verder stijgen en de loonsverhogingen grotendeels verdampen aan de kassa. De krapte op de arbeidsmarkt noopt bedrijven, die het zich niet kunnen permitteren, mee te gaan in deze ‘ race to the bottom’.


Krapte, waar komt die vandaan? Er zitten meer dan een miljoen mensen aan de kant. Ik kan niemand kwalijk nemen dat men ervoor kiest om in de zekerheid te blijven zitten van uitkering en toeslagen. Geen vetpot, maar als je gaat werken wordt je daarvoor gestraft door de overheid en daalt niet zelden het besteedbare inkomen. Binnen ons bedrijf verdient de parttimer (60 procent) in verhouding meer dan onze fulltimer. Het netto verschil is 600 maar bruto bijna 2000.

En dus loopt de arbeidsmarkt vast. Een van de weinige effectieve oplossingen is te stoppen met de eindeloze nivellering en de last op arbeid te verlagen. Kost het de schatkist geld? Welnee, meer arbeidsparticipatie genereert ook meer inkomsten voor de staat. Een ondernemer zou dat direct inzien, Den Haag helaas niet.

Groningen, Henk Jan Kooke

Stikstof opkopen

Wat is stikstof ? Deze vraag komt bij mij op als ik lees dat Schiphol stikstof opkoopt om door te kunnen vliegen. Dus de stikstof blijft in de lucht en verziekt zogenaamd de natuur en boerenlandbouwgrond verdwijnt voor velden met pitrus en buntgras waar geen akkervogel kan leven omdat er gewoon niets meer te eten is na een paar jaar. Geen wormen meer in de grond.

Terwijl de akkervogels zoals kieviet en grutto het liefste op drogere graslanden en akkerbouwlanden willen leven en niet in onderwater gelopen plas-dras-landen waar men zich zo druk om maakt, dat is land voor de meeuwen en ganzen en andere watervogels. Ik zou graag uitleg willen welke filosofie er achter deze krankzinnige stikstofregeling zit. Steeds maar de boeren worden in het verdomhoekje gedrukt door bijvoorbeeld de Pasregeling. Krankzinnig. En de handel door makelaars in stikstof is nog veel krankzinniger.

Schiphol mag nog 460.000 vliegbewegingen maken per jaar. Boeren moeten anderhalve tot 5 meter van de sloot afblijven om het oppervlaktewater zogenaamd niet te vervuilen. Nou kijk maar eens bij de waterzuivering, daar moet door een beetje beluchting alle chemische en medicijnresten uit het water gezuiverd worden. Geloof maar niet dat met het beluchten en zuiveren van water een hele stad belucht en gezuiverd is. Ook het rioolwater gaat rechtstreeks het oppervlaktewater in. Tijd om wakker te worden.

De Wilp, L. Fernhout

Hunebed Highway N34

Het nut van deze borden is twijfelachtig. Vanaf de N34 is geen hunebed te zien en in die zin maken deze borden een onechte indruk. Ze werken eerder op de lachspieren dan dat ze enige functie hebben. Het lijkt me beter een gebied, een dorp, waar een hunebed staat, te promoten middels een groot bord, dan deze weinig zeggende ‘Highway’-borden. De hunebedden in Drenthe zijn vrij uniek, maar heb je er één of twee gezien, dan zal de gemiddelde toerist het ook wel voor gezien hebben. Drenthe, de Hondsrug, is veel meer dan hunebedden.

Emmen, Jan Rengers