De leraar zei, als we weer iets niet snapten: ‘Dat mout je nait snappen, dat mout je begriepen’ | column Herman Sandman

Portret Herman Sandman

Portret Herman Sandman Foto: Marcel Jurian de Jong

De natuurkundeleraar op de mavo zei, als we weer iets niet snapten: ,, Dat mout je nait snappen, dat mout je begriepen .’’ Maar als we de week erop, wellicht de eerstvolgende les al, meldden dat we dit en dat niet begrepen, kregen we als antwoord: ,, Dat mout je nait begriepen, dat mout je snappen .’’