Dwangsom houdt overheid bij de les

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) van Justitie en Veiligheid wil dwangsommen bij het niet op tijd beslissen in asielzaken afschaffen. Foto ANP Bart Maat

Het afschaffen van dwangsommen voor trage asielprocedures is een slecht idee, betoogt Ulli d’Oliveira. Het moet een beetje pijn doen om het openbaar bestuur bij zijn eigen les te houden.

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol (VVD) heeft het onzalige plan opgevat om dwangsommen af te schaffen bij het niet op tijd beslissen in asielzaken. Daarom heeft ze begin juni een tijdelijke wet ‘opschorting dwangsommen IND’ ingediend, die op korte termijn door het parlement gejaagd moet worden. De Raad van State heeft nog net advies mogen uitbrengen, maar adviesorganen zoals de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ), die de wettelijke taak heeft te adviseren in vreemdelingenrechtelijke aangelegenheden, is overgeslagen. Niettemin heeft ACVZ zich kritisch met de kwestie bemoeid.