Met excuses aan alle tot slaafgemaakten is nog lang niet alles gezegd, deze erkenning is een goed begin | DVHN commentaar

Daar zijn ze dan, de excuses van de Nederlandse staat aan alle tot slaafgemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden, aan hun dochters en zonen, en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. In verschillende talen.

Een schoolplaat met slaven aan het werk op de plantage. Voor het slavernijverleden moet nog veel aandacht komen.

Een schoolplaat met slaven aan het werk op de plantage. Voor het slavernijverleden moet nog veel aandacht komen.

Verwoord door een premier die vaker excuses heeft aangeboden. Zijn gezag heeft al vele butsen opgelopen, maar dit deed hij uitstekend en overtuigend.