De documentaire 'Tegenwind' laat zien hoe goedwillende mensen worden vermalen in de machinerie van politiek en markt. Geef de economie niet langer voorrang boven het welzijn van burgers | opinie

Makers en drie hoofdrolspelers na afloop van de voorvertoning van 'Tegenwind' in Forum, 12 oktober. Foto: Corné Sparidaens

Wie het eigendom opeist van land, rivieren of wind, pleegt diefstal, stelt René Valkema. Volgens hem moeten we moeten naar een economie gericht op het welzijn van velen, zonder de gerichtheid op winst, en de niet bestaande oneindige groei.

De documentaire Tegenwind, het verdriet van de Veenkoloniën gaat over de diepe frustratie in Oost-Groningen tegen de plannen voor windmolens, plannen die zijn doorgedrukt op basis van een verdienmodel. De economie kreeg voorrang boven het welzijn van burgers, die ook niet betrokken werden bij de opzet van de plannen. Zo stonden zij in hun ‘gevecht’ op achterstand, en konden dat niet meer ombuigen in hun voordeel.