Opinie: Help chronisch zieken de lockdown door - met 5 tips

Een revalidatiecentrum toont op een open dag een training voor mensen met bijvoorbeeld Parkinson of MS. Foto: REYER BOXEM

De coronacrisis betekent voor veel mensen leren leven met verlies. Chronisch zieken zijn daar al veel langer mee bezig en voelen de effecten van de lockdown vaak scherp. Laat elkaar niet in de steek - met vijf tips voor een gesprek.

„Vooral voor kwetsbare doelgroepen zijn de corona-effecten ingrijpend”. Een korte maar aangrijpende zin uit het rapport van het RIVM dat eind november verscheen. De coronamaatregelen treffen chronisch zieken hard. Wanneer je zo’n ziekte hebt die alleen maar ernstiger wordt, word je met verschillende verliezen geconfronteerd. Je hele leven kan, al naar gelang de ernst en impact, op zijn kop komen te staan. Zo’n chronisch-progressieve ziekte hebben is leven, leren leven, met een ‘levend verlies’. Verder gaan, leren anticiperen, soms terugvallen en weer opstaan.

Stil aanwezig