Het onderwijs moet terug naar de basis | opinie

Dat de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen in het primair onderwijs al jaren teruglopen, zoals de Inspectie van het Onderwijs rapporteert, vindt Ankie Schevers niet verwonderlijk. „School moet tegenwoordig vooral leuk zijn.”

'Er zijn te veel lesmethoden die het onderwijs vooral willen opleuken met mooie gekleurde lesboeken en een flitsend digibordprogramma.'

'Er zijn te veel lesmethoden die het onderwijs vooral willen opleuken met mooie gekleurde lesboeken en een flitsend digibordprogramma.' FOTO ANP/RAMON VAN FLYMEN

Het niveau van de leerlingen in de vakken rekenen, lezen en schrijven daalt al jaren. De Inspectie van het Onderwijs laat hierover aan duidelijkheid niets te wensen over in het jaarlijkse rapport ‘De Staat van het Onderwijs’.

Nieuws

menu