Lezersbrieven: mondkapjes, e-bikes en Neo-kolonialisme

Senioren op de e-bike. Foto: Remko de Waal

Dagelijks ontvangt de redactie van Dagblad van het Noorden brieven van lezers. Een selectie hiervan verschijnt in de krant, maar ook online. Hier lees je de lezersbrieven van de maand augustus. Dit artikel wordt regelmatig aangevuld met nieuwe bijdragen.
Lees meer over
Lezersbrieven
Opinie

Gelukkig met de e-bike

Ik mag mij gelukkig prijzen, ik ben al sinds een jaar of 7 eigenaar van een e-bike. Ik gebruikte hem in eerste instantie voor woon-werkverkeer en na mijn pensionering werd hij steeds meer ingezet voor de dagelijkse boodschappen in dorp en omringende plaatsen. Je komt er gemakkelijk wat verder mee dan op een gewone fiets. Gewoon een handig vervoermiddel waarmee je behoorlijk kunt besparen op benzinekosten en parkeergeld voor de auto. De overheid moedigt juist ten dienste van het milieu het fietsen aan. Ook jongeren en ouders met jonge kinderen hebben de weg naar de fietsenmaker gevonden en gebruiken deze fietsen voor huis/schoolvervoer als alternatief op een steeds duurder wordend openbaar vervoer. Naast de e-bike komt de elektrische auto steeds meer in beeld, overigens een voertuig dat met dezelfde batterijen is uitgerust als de lithium-ion batterij van de e-bike. Moeten wij de e-bike dan maar belasten of verbieden voor een deel van de samenleving?. Zijn wij zo langzamerhand niet al ‘overbelast’ qua belastingheffing? Ik respecteer de mening van de heer Koops maar ik hoop in ieder geval nog lang gebruik te mogen maken van mijn vertrouwde e-bike.

Sleen, Peter Lapré

Zure brief over de e-bike

Wat een zuur bericht van de heer Koops uit Schipborg betreffende de elektrische fiets. Er zijn zoveel mensen die weer plezier in het fietsen hebben gekregen, doordat ze nu een steuntje in de rug krijgen. En dat hoeven niet per se gehandicapten te zijn. Bovendien is het heerlijk, wanneer het wandelen moeilijk gaat, in de frisse lucht te fietsen. En dat is positief voor de gezondheid. De fiets is niet de oorzaak van ongelukken. Het ligt aan de persoon die erop zit. Je hoeft niet hard te fietsen, dus begrens gewoon de snelheid. Ik ben blij voor de heer Koops dat hij nog in staat is om op een ‘gewone’ fiets op de pedalen te staan. Dat zou je tenminste kunnen opmaken uit de kritiek. Wat betreft zijn argumenten: dan weet ik er ook nog wel een paar.

Groningen, Jos de Vries

Voltooid leven

Het wetsvoorstel Voltooid leven van Pia Dijkstra D66 is betuttelend en overbodig. Je kan en moet het zelf doen en regelen. Dat is al ruim 20 jaar mogelijk. Een ieder kan zich kundig laten begeleiden en grondig laten informeren, zodat tot een kwalitatief goed levenseinde besloten kan worden. Weloverwogen, zorgvuldig en humaan. Voor nú of in de toekomst. Het hebben van kennis hieromtrent én wellicht deze pil in huis te hebben, geeft enorm veel rust. Juist de mogelijkheid dit zelf te kunnen bepalen, hoe, wat en wanneer, doet recht aan de autonomie van de mens. Wij noemen ons levenseinde counselor, geen stervensbegeleider. Het gaat om het leven en zorg te dragen voor een goed levenseinde in eigen regie. Er zijn in het land diverse organisaties die zich hiermee bezig houden.

Assen, Marijke Mulder

Mondkapjes zijn wel effectief

Over mondkapjes gesproken: in de jaren vijftig tijden een college bacteriologie smeerde een hoogleraar zijn lippen in met een bepaalde bacterie en hield zijn verhaal. Achter in de zaal hing een plaat met een voedingsbodem, die was na een week bezaaid met kolonies van die bacterie. Hiermee was toen reeds verplaatsing door de lucht aangetoond. Mondkapjes zijn dus duidelijk effectief om verplaatsing tegen te gaan. Nog een voorbeeld: een wildplasser die zijn broek dichtgeknoopt houdt komt ook niet ver!

Vries, G.A. Taatgen

Oplieren tegen oplaaien virus

De afgelopen maanden hebben we in de persconferenties van onze regering, het Outbreak Management Team (OMT) en het RIVM inzake het wereldwijd woekerende coronavirus de term ‘oplieren’ regelmatig maar verkeerd gebruikt horen worden. Oplieren betekent ‘iets (met een lier) ophijsen of -takelen’, een bewuste en opzettelijke handeling. Niemand met gezond verstand zal willen dat we het virus op die manier opzettelijk een handje helpen zich verder te verspreiden – hoewel je daar te oordelen naar het in dat kader onverantwoordelijke gedrag van sommigen wel een vraagteken bij moet zetten. Bedoeld wordt hier ‘oplaaien’: geen opzettelijke handeling maar een doorgaans ongewenst gebeuren. Oplieren is wat ze met de maatregelen zouden moeten doen om oplaaien van het virus te voorkomen.

Stedum, Homme Binksma

Neo-kolonialisme van deze tijd

Ons koloniale verleden ligt onder een vergrootglas. De woede richt zich op beelden van ‘helden’ uit een grijs en donker verleden. We vernietigen materie in plaats van ons te richten op het neokolonialisme van deze tijd. Handelsverdragen in het voordeel van het westen, uitbuiting van het Zuid-Amerikaanse continent inclusief het kapen van het regenwoud, globalisering en belastingontduiking in het voordeel van multinationals, milieu- en omgevingsschade door de olie-industrie, fracking die de habitat van indianenvolken vernietigt, het stelen van eeuwenoude door landbouwsamenlevingen gebruikte voedselbronnen door genetische manipulatie en patenten voor de zaadhandel, het belemmeren van woningbouw door corporaties ten guste van woningbouw door de markt. Het gaat om marktmacht. Waarbij de politiek de spelregels krijgt opgedrongen door economisch belanghebbenden. Onze volksvertegenwoordigers laten ons in de steek. Steeds is het de gewone mens die opdraait voor de schade en die wordt afgescheept met lage lonen ten gunste van grote winsten voor multinationale bedrijven en hun beleggers. Laten we het daarover hebben. Dat gaat over een toekomst van iedereen.

Haren, Rene Valkema

Nieuws

menu