Opinie: In adoptiezaken is verjaring ongewenst

De in 1995 uit Sri Lanka geadopteerde Dilani Butink in de rechtbank van Den Haag die deze mand haar eis niet ontvankelijk verklaarde omdat haar zaak zou zijn verjaard. Foto ANP/Marco de Swart

Adoptiezaken zouden niet moeten kunnen verjaren. Het schrappen van de verjaringstermijn kan geadopteerden veel leed besparen.

Dilani Butink werd in 1992 door haar biologische moeder afgestaan en in 1995 als driejarige door een Nederlands gezin geadopteerd. Omdat haar adoptiepapieren vervalst waren - een veelvoorkomend probleem - blijkt het onmogelijk goede informatie over haar afstamming te verkrijgen.