Minder vlees, minder virus? Niet alle ellende in de wereld komt door de veehouderij | Opinie

'Boer zijn blijft het mooiste vak dat er is,' aldus veehouder Roelof Brink. Foto Roelof Brink

Om de kans op virusuitbraken te verkleinen zullen we minder vlees moeten eten, beweerde Nick Nieuwenhuijsen van GroenLinks onlangs in een opiniestuk. Een verkeerde voorstelling van zaken, stelt melkveehouder Roelof Brink.
Lees meer over
Opinie

Heel vaak wordt er door iemand van buiten de landbouw een mening gegeven over de landbouw, zelden wordt het podium gegeven aan iemand uit de sector zelf.

Minder vlees eten

Afgelopen zaterdag stond er een stuk in de krant over waarom je minder vlees zou moeten eten. Daarin stelde Nick Nieuwenhuijsen van GroenLinks dat wij niet goed met onze omgeving omgaan. Het was een opiniestuk, hier werd dus een mening verkondigd en geen feiten, het woord ‘waarschijnlijk’ kwam er dan ook vaak in voor.

In de werkelijk liggen de zaken alleen wel iets anders en is het afwentelen van alle ellende in de wereld op de veehouderij niet terecht.

Mensen leven al duizenden jaren samen met boerderijdieren omdat dat veilig is. Het woord vaccin is dan ook afgeleid van vacca dat koe betekent. Het pokkenvirus is vroeger ontwikkeld omdat het opviel dat mensen die in nauw contact stonden met koeien met koepokken geen pokken kregen.

Wapen tegen coronavirus

Ook nu blijkt dat kinderen die op of in de buurt van een boerderij opgroeien, een beter ontwikkeld immuunsysteem hebben. Het Longfonds doet op dit moment onderzoek naar boerderijstof, omdat dit de bekleding van de longen versterkt en ervoor zorgt dat kinderen minder virale luchtweginfecties krijgen. Nu gaan ze kijken of boerderijstof ook een wapen kan zijn in de strijd tegen het coronavirus.

Het is zeker niet zo dat het virus verspreid werd door het nuttigen van vlees. Het werd verspreid door mensen die het vliegtuig namen en de hele wereld over vlogen. Niet meer en niet minder.

Waterverbruik bij rundvlees

Vaak wordt ook aangehaald dat er zo veel water wordt verbruikt voor het produceren van rundvlees: 15.000 liter water per kilo rundvlees. Heeft iemand er wel eens bij stilgestaan hoe dat er in de praktijk uit zou moeten zien?

Stel een koe is 2 jaar oud en wordt geslacht, dan zal deze ongeveer 150 kilo vlees leveren. Dan heeft deze 2.250.000 liter water verbruikt in 730 dagen. Dat is 3.082 liter per dag. Dus een kalf van rond de 45 kilo moet dit al gaan drinken om tot deze hoeveelheid water te komen.

Bijna allemaal regenwater

Zo valt deze hoeveelheid water dus niet te verklaren. Wel door een aanname van ene David Pimentel in 1997, die ook het water meeneemt dat op het land valt om gras of ander voer voor dieren te telen. Iedereen papegaait deze hoeveelheid water sindsdien na, terwijl het in de praktijk onzin is. Dat water is dus bijna allemaal regenwater.

Ook bij de modellen voor het berekenen van de CO2 belasting door dieren kunnen vraagtekens gezet worden. Bijna alle boerderijdieren eten plantaardige producten, waarin eerst CO2 wordt vastgelegd. Het dier eet dit op, geeft CO2 en andere gassen af die in de korte kringloop binnen twaalf jaar uiteenvallen en weer opgenomen worden door de planten die als voer dienen.

CO2 in voedergewassen

Er komt in deze kringloop dus geen koolstof (C) bij, maar er wordt wel voedsel voor de mens geproduceerd. Het vastleggen van CO2 in voedergewassen wordt op dit moment niet meegenomen.

Voor het overige eten de dieren voornamelijk reststromen uit de voedingsmiddelen sector. Reststromen als palmpitschilfers, citruspulp, bietenpulp, resten van zonnebloempitten en resten van sojaproducten. In 70 procent van de producten in de supermarkt zit namelijk soja. Hierdoor kunnen voedingsmiddelen op plantaardige basis goedkoper geproduceerd worden, omdat er geld voor de reststromen wordt betaald.

Stimuleren van bodemleven

De mest zorgt op zijn beurt weer voor organische stof voor het telen van akkerbouwgewassen, waardoor er minder kunstmest gebruikt hoeft te worden en het bodemleven wordt gestimuleerd.

Het is ook zo dat je niet op elke grondsoort gewassen voor menselijk consumptie kunt verbouwen in Nederland, maar wel gras of een ander voedergewas. De aanwezigheid van de grote zeehavens waar grote hoeveelheden grondstoffen voor levensmiddelen worden bewerkt, maakt Nederland bij uitstek geschikt voor de veehouderij. In andere landen is de grond en het klimaat weer beter geschikt voor graan, groenten of druiven voor wijn.


Roelof Brink is melkveehouder in Noord-Drenthe

Nieuws

Meest gelezen

menu