Opinie: Begin een gemeentelijk energiebedrijf

Logo voormalig Gemeentelijk Energiebedrijf Amsterdam Foto: Shutterstock

Energieparken kunnen een splijtzwam in lokale gemeenschappen zijn. Dat kun je voorkomen door ze deels onder te brengen bij een gemeentelijk energiebedrijf waar alle inwoners van profiteren.
Lees meer over
Opinie

Onlangs hield de fractie Gemeentebelangen in Westerwolde een pleidooi om de koop van het zwembad Parc Emslandermeer te ondersteunen. Een financiële onderbouwing om een voorstel tot koop te ondersteunen ontbreekt, maar daar willen we graag in helpen meedenken.

Lokaal eigenaarschap zonneparken