Nieuw maaibeleid brengt de biodiversiteit van slootkanten in gevaar. Waarom wil Waterschap Noorderzijlvest ze niet langer beschermen? | opinie

Een onderhoudspad langs een sloot na het klepelen van de vegetatie. Foto Peter van Mombergen

Onderhoudspaden langs watergangen zijn in wezen gratis akkerranden, stelt Peter van Mombergen. Volgens hem zouden ze juist in hun oude waarde moeten worden hersteld.
Lees meer over
Opinie

Het belang van biodiversiteit is algemeen bekend. Diverse betrokkenen zoals natuurorganisaties, de LTO, boeren, burgers, wetenschappers, banken, overheden en bedrijven zetten zich in voor het herstel ervan.

Nieuws

menu