Boer moet en kán ook extensiveren, zie het succes van de eerdere transformatie van de Nederlandse landbouw tot een van de meest moderne ter wereld | opinie

‘Er is sinds de jaren negentig qua milieu veel ten goede veranderd in de Nederlandse landbouw.’ FOTO ANP

Eindelijk erkent de overheid dat de Nederlandse natuur in zorgwekkende staat verkeert, stellen Jeltsje van der Meer-Kooistra en Henk Folmer. Om het tij te keren is volgens hen een omschakeling in de landbouw nodig. Kansen genoeg.
Lees meer over
Opinie

De voedselschaarste tijdens de oorlog indachtig, werden boeren door de naoorlogse kabinetten, en vanaf 1962 door de Europese Commissie, aangezet te intensiveren en te specialiseren om de productiviteit te verhogen. Door voorlichting en onderwijs werden zij aangemoedigd de nieuwste landbouwmethoden en technieken toe te passen en kunstmest, bestrijdingsmiddelen, krachtvoer, en eiwitrijk gras te gebruiken.