Boerenopstand legt systeemcrisis bloot: een zieke bestuurscultuur waarin de menselijke maat nagenoeg is verdwenen | opinie

Agractie voelt solidariteit met boeren na actie vrijdagmiddag ANP

Volgens Gert-Jan Ludden behoren de boeren tot het cement van onze samenleving. Als dat gaat afbrokkelen, dreigt het hele democratische kaartenhuis ineen te storten.
Lees meer over
Opinie

Met stijgende verbazing en verontwaardiging hebben velen het parlementaire onderzoek over de toeslagenaffaire gevolgd. Dit schouwspel bood een onthutsend beeld van een zieke, egocentrische politieke cultuur en bestuurscultuur, waarin belangen van burgers en samenleving tot een voetnoot zijn gedegradeerd.