Vindicat heeft een collectief drankprobleem. Zet de studenten op bierrantsoen: niet meer dan 2,5 liter per lid per week | opinie

De biertanks bij Vindicat. Burgemeester Koen Schuiling zou er voor moeten zorgen dat deze slechts mondjesmaat gevuld worden. Foto DvhN

Niet de vereniging Vindicat is het probleem, stelt Hilbrand Polman, maar de ongebreidelde alcoholconsumptie door de leden. Hij stelt een bierrantsoen voor: niet meer dan 2,5 liter per lid per week.
Lees meer over
Opinie
Stad

De rapen zijn weer gaar, na het Vindicatfeest bij Zilvermeer vrijdagavond. Gemeenteraadsleden, de SP voorop, struikelen over elkaar heen om schande te spreken van het wangedrag van deze studenten jegens buschauffeurs en hun ‘gewone’ passagiers. Pak Vindicat hard aan, is de teneur.

Critici komen niet tot de kern

Opvallend is dat de kern van het probleem nauwelijks ter sprake komt: de veel te hoge bierconsumptie binnen de vereniging. Want, zo valt uit de verhalen van de chauffeurs wel op te maken, de studenten waren danig onder invloed toen ze stennis schopten in en bij de bussen. Zoals Koning Alcohol bij veel meer incidenten rondom Vindicat een hoofdrol speelde.

Doordat Vindicat een besloten vereniging is, is er weinig controle op de verkoop van drank binnen Mutua Fides. Dat is de naam van het verenigingsgebouw aan de Grote Markt en het is Latijn voor wederzijds vertrouwen. Waar burgemeester Koen Schuiling een gewoon horecabedrijf hardhandig tot de orde kan roepen als die bijvoorbeeld maar door blijft schenken aan mensen die katjelam zijn, moet hij er maar op vertrouwen dat Vindicat zelf de boel niet uit de hand laat lopen.

Accreditatie is dwangmiddel

De onderwijsinstellingen en de gemeente hebben de afgelopen jaren bij het bestuur van Vindicat herhaaldelijk aangedrongen op een cultuurverandering, die onder meer een aanpak van overmatig alcoholgebruik en het daaruit voortvloeiende wangedrag behelst. Dwangmiddel is de accreditatie, een soort erkenning van universiteit en hogeschool dat Vindicat een leuke vereniging is. Getuige het incident bij Zilvermeer vlot het nog niet erg met die cultuurverandering.

Het is ook de vraag of je dit van de nog jonge bestuurders van Vindicat kunt verwachten. Ze zijn weliswaar doordrongen van het probleem, maar een cultuurverandering is een zaak van lange adem. Deze bestuurders staan slechts een of twee jaar aan het roer van hun vereniging. Daarom zou burgemeester Schuiling, samen met de onderwijsbestuurders, hen een handje moeten helpen. Maak bijvoorbeeld afspraken over de maximale hoeveelheid bier die Vindicat per week mag inkopen, aangevuld met een vergelijkbare afspraak over andere alcoholische dranken. Laten we zeggen 2,5 liter bier per lid per week, dat zijn ruwweg 10 consumpties.

Breekijzer voor gesprek

Als de fusten leeg zijn, wordt er dan dus geen bier meer geschonken. Het gemopper van de leden zal natuurlijk niet van de lucht zijn, allicht zal het leiden tot het binnensmokkelen van kleine flesjes sterke drank. Het is wel het breekijzer voor een gesprek over alcohol: waarom drink je eigenlijk zo veel? Wat zijn de gevolgen? Vind je echt dat bier nu eenmaal bij het studentenleven hoort, of kan het ook heel goed zonder?

Vindicat heeft helaas niet het monopolie op drankmisbruik. Alcohol vernielt aan de lopende band jonge levens, we hoeven daarvoor alleen maar te herinneren aan de slachtpartij afgelopen zomer op Mallorca, waarbij dronken 18- en 19-jarigen een 27-jarige man de dood in schopten. Het maakt duidelijk waarom de overheid zich best wat meer mag inspannen om drankmisbruik tegen te gaan, niet alleen bij Vindicat.

We moeten niet vergeten dat studentenverenigingen belangrijk zijn, of ze nou Vindicat, Albertus, Cleopatra, Bernlef of Ganymedes heten. Ze verschaffen jongeren die kersvers van de middelbare school naar Groningen komen, een sociale structuur. Niet zelden houden ze er vrienden voor het leven aan over. Daarom moeten raadsleden er niet zozeer voor pleiten dat de gemeente Vindicat aanpakt, maar het drankmisbruik. Laat desnoods de GGD of de Verslavingszorg hierbij helpen. Want eigenlijk heeft Vindicat gewoon een collectief drankprobleem.

Hilbrand Polman is verslaggever van Dagblad van het Noorden en schreef dit stuk op persoonlijke titel

Nieuws

Meest gelezen

menu