Gemeente Het Hogeland wil een burgerberaad instellen, maar de leden aanwijzen per loting. Waarom? Laat de bestaande dorpsbelangenorganisaties een prominente rol spelen | opinie

De kerk van Zandeweer, gemeente Het Hogeland. Foto: JHZ-Jan Zeeman

Een burgerberaad, zoals de gemeente Het Hogeland wil instellen, is op zich een uitstekend idee, vindt Goos Gosling Slotegraaf. Maar waarom zou je leden aanwijzen per loting en deze ook nog eens laten ondersteunen door dure experts?

Afgelopen 12 mei diende de PvdA-fractie van de gemeenteraad in Het Hogeland een motie in om een burgerberaad in te stellen. Een burgerberaad moet een officieel inspraakorgaan worden waarin inwoners in het kader van de omgevingswet mee kunnen praten over de omgevingsvisie van hun gemeente.

Daarbij gaat het over vraagstukken als: waar moet woningbouw komen, waar natuur, landbouw, windindustrie, zonindustrie, et cetera. De gemeenteraad van Het Hogeland heeft deze motie aangenomen.

Op zich uitstekend idee

Op zich een uitstekend idee waar geen weldenkend mens tegen kan zijn. Het is een invulling van inwonerparticipatie die de omgevingswet voorschrijft en van democratie van onderaf.

Dat is ook nodig, want vooral in de huidige grote gemeenten die we in de provincie Groningen na de gemeentelijke herindeling kennen, staat de gemeenteraad vaak ver af van de dagelijkse realiteit in de dorpen.

Zo kent Het Hogeland maar liefst 45 dorpskernen. Begin deze maand schreef Thijs Udo een opinieartikel in deze krant over de negatieve gevolgen van té grote gemeenten en de bestuurlijke schaalvergroting.

Extra democratische laag

Het instellen van een democratische laag ónder de gemeenteraad lijkt een uitstekende manier om de burger op het lokale niveau inspraak te laten hebben. Het ligt ook in de lijn van aanpak die in sommige grotere steden wordt gevolgd. Zo kent Amsterdam ónder de gemeenteraad al jarenlang zogenaamde stadsdeelraden. Dat werkt prima.

Ook in de stad Groningen wordt hiermee geëxperimenteerd in vijf stadswijken, in de vorm van wijkraden. Een positief rapport hierover is recent verschenen.

Echter, in het voorstel van de PvdA Het Hogeland wil men de leden van een dergelijk burgerberaad aanwijzen per loting. De gevormde groep zou vervolgens professioneel ondersteund moeten worden door dure ingehuurde experts. Dit voorstel borduurt voort op de ideeën van de cultuurhistoricus David Van Reybrouck.

Onbegrijpelijke weg

Hiermee kiest men een voor mij onbegrijpelijke weg. Het lijkt alsof men niet op de hoogte is van het feit dat er alleen al in hun eigen gemeente tientallen dorpsbelangenorganisaties bestaan die zich al jarenlang kosteloos inzetten voor de belangen van de lokale bewoners en strijden voor de lokale leefbaarheid.

Juist in de onderste laag van de lokale democratie spelen zij een cruciale rol. Hen in dit proces niet betrekken is niet alleen een gemiste kans, maar voelt ook als een steek in de rug bij de bestaande dorpsbelangenorganisaties.

Daarbij komt dat aanwijzen per loting zal leiden tot veel bedankjes, ongemotiveerde leden, een hoog ‘no-show’-percentage, et cetera.

Wij kennen de lokale problematiek

Wij weten uit ervaring hoe lastig het is gemotiveerde en kwalitatief goede bestuurders en actieve leden te krijgen. Wij kennen de lokale problematiek, de wensen van de bevolking, de bezwaren tegen bepaalde gemeentelijke en provinciale plannen.

En waarom weer iets nieuws opzetten, terwijl de dorpsbelangenorganisaties al lang en breed zijn ingericht! Zijn wij wellicht te lastig voor de gemeenteraad? Wees alsjeblieft blij met gemotiveerde, actieve en soms kritische burgers op dorpsniveau.

Ik pleit ervoor de bestaande dorpsbelangenorganisaties een prominente rol te geven bij het inrichten van het voorgestelde burgerberaad in Het Hogeland. Hen hierin domweg passeren is wat mij betreft te gek voor woorden. Desondanks ben ik bereid het gesprek met de gemeente aan te gaan.

Goos Gosling Slotegraaf is voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Zandeweer, Eppenhuizen, Doodstil

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
menu