De conclusies van Deltares en IMG zijn onjuist: ook in de uitgesloten gebieden in Noordwest-Drenthe en Zuidoost-Groningen moet het wettelijke bewijsvermoeden van toepassing zijn | opinie

Een huis met schade door gaswinning. Foto: Kees van de Veen

In zijn nieuwe rapport telt Deltares mogelijke gecombineerde effecten van trillingen van aardbevingen en verzakkingen als gevolg van de indirecte effecten niet mee. Een denkfout, stelt Willem Meiborg.
Lees meer over
Opinie

Donderdag 9 september 2021 meldde het Dagblad op de voorpagina dat Kennisinstituut Deltares zijn onderzoek, gedaan in opdracht van schadeloket IMG, heeft gepubliceerd.

Nieuws

menu