De LHBTI-gemeenschap een beschermde diersoort? Hoe is het mogelijk dat deze passage gehandhaafd blijft terwijl de VVD op de hoogte is van de gevoeligheid? | opinie

'Beledigd, verdrietig en boos' Foto: Shutterstock

Volgens Willemijn Ahlers voelt een aantal mensen in Westerwolde zich niet alleen beledigd, verdrietig en boos over de ‘beschermde diersoort’-passage in het VVD-verkiezingsprogramma, maar nog meer vanwege het feit dat deze passage gehandhaafd blijft.
Lees meer over
Opinie

Als lid van de LHBTI-klankbordgroep gemeente Westerwolde las ik het hoofdstuk over LHBTI in het verkiezingsprogramma van de VVD-Westerwolde meerdere malen. Daarin staat de zin: „De groep mensen van de LHBTI-gemeenschap wordt zo langzamerhand als een beschermde diersoort behandeld.” Pardon? De LHBTI-gemeenschap een beschermde diersoort?

Als inwoner van de gemeente Westerwolde ervaar ik de vergelijking als ongepast, onprofessioneel, degenererend en beledigend. De zin over het behandelen als een beschermde diersoort zet mensen weg. Daarbij, nog erger: het lijkt de uiting van een gedachte die dieper leeft.

Er is al veel bereikt op het gebeid van sociale acceptatie en emancipatie van LHBTI, ook in Westerwolde. Toch tonen wetenschappelijke onderzoeken aan dat blijvende en ondersteunende aandacht gewenst is. De gedachte dat aanvullend beleid niet langer noodzakelijk is, getuigt van een naïviteit of een grote blinde vlek binnen de gelederen van de genoemde partij in Westerwolde.

Nog steeds uitgescholden

Immers, LHBTI’ers worden nog steeds uitgescholden op scholen, sportclubs en op straat. Mensen worden nog steeds ontslagen vanwege hun geaardheid of genderidentiteit. En LHBTI’ers ervaren nog steeds te worden uitgesloten van het maatschappelijk leven.

Ook het Sociaal Cultureel Planbureau vraagt gemeenten in de regio meer te doen om kennis over LHBTI-problematiek te bevorderen. LHBTI-jongeren lopen veel meer kans op emotionele en psychische problemen dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten.

De houding binnen de VVD is zwalkend. De VVD-fractievoorzitter gaf aan dat de betreffende zin niet zo bedoeld was en dat deze tijdens de algemene ledenvergadering geschrapt zou worden. Tijdens de ALV handhaafde de VVD de zin echter. Dit mede naar aanleiding van een toxische mening van Hilbrand Polman in het Dagblad van het Noorden ( ‘Nee, homo’s zijn geen beschermde diersoort’, DvhN , 16-02). Een artikel dat niet ingaat op de gevoelens die er in Westerwolde heersen, maar deze aan de kant schuift door te refereren aan een groepering die in onze gemeente nooit eerder van zich liet horen, laat staan actief is.

Hoezo handhaven?

Een aantal mensen in Westerwolde voelt zich niet alleen beledigd, verdrietig en boos over de betreffende passage, maar nog meer vanwege het feit dat deze passage gehandhaafd blijft terwijl de VVD van deze gekwetstheid op de hoogte was.

Wat ik mis bij de VVD-Westerwolde is de intentie om proactief te zoeken naar versterking van emancipatie.

Willemijn Ahlers is lid van de LHBTI-klankbordgroep gemeente Westerwolde

Als ingelogde PREMIUM lezer kun je op dit artikel reageren. Hierbij hebben we een aantal huisregels voor opgesteld welke je hier kunt lezen.

Reageren

Nog geen toegang tot PREMIUM, abonneer je hier

Nieuws

menu