De Lelylijn is niet meer dan een tandeloze papieren tijger. Kan de Lelylijn ooit meer worden dan een luchtkasteel? | Opinie

Een ICE trein van DB. FOTO DVHN

De Lelylijn is op dit moment niet meer dan een tandeloze papieren tijger, schrijven Jurr van Dalen, John Mulder en Romy Dekker van organisatie Calicocat. Ze roepen de nieuwe Kamerleden op om zich aan te sluiten bij buitenlandse initiatieven en er meer geld voor vrij te maken.
Lees meer over
Opinie

Investeringen in treinverbindingen zijn noodzakelijk om te voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs. Door de aanleg van een directe treinverbinding tussen Groningen en Lelystad, wordt CO2 uitstoot van het wegverkeer teruggedrongen én wordt Noord-Nederland beter ontsloten.

Twee vliegen in één klap

Deze zogenoemde Lelylijn zorgt er namelijk voor dat je met de trein twee keer zo snel van Den Haag naar Groningen kunt. Hoera! Twee vliegen in één klap dus! Logisch dat de Lelylijn in maar liefst negen verkiezingsprogramma’s terug te vinden was.

Het is helaas niet allemaal goud wat er blinkt. In het proces rondom de Lelylijn ontbreekt het aan een internationale visie, politieke slagvaardigheid en geld. De Lelylijn is op dit moment niet meer dan een luchtkasteel.

Wat de internationale visie betreft: ondanks de urgentie van het uitbreiden van het Europese spoornetwerk bij het tegengaan van klimaatverandering, ontstaat er door de aanleg slechts een verbinding tussen Groningen en Lelystad.

Internationaal treinnetwerk

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger gaf recent aan dat alle landen in Europa te veel op nationaal niveau werken. Volgens haar moet er meer worden samengewerkt tussen landen en moet er in een internationaal treinnetwerk geïnvesteerd worden.

Ondertussen is Hamburg al lang een lobby begonnen bij de EU voor een hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Helsinki, met Hamburg, Kopenhagen en Stockholm als belangrijkste tussenstops. Hamburg nodigt bestuurders aan onze kant van de grens uit hierin mee te doen. Een uitgelezen kans, want Groningen mag niet het eindstation van de Lelylijn zijn.

‘Pact van het Noorden’

Een eerste bewijs voor een gebrek aan politieke slagvaardigheid werd geleverd door D66-fractievoorzitter Rob Jetten tijdens het Noordelijk Lijsttrekkersdebat (afgelopen 8 februari). Hij kreeg geen steun voor zijn ‘Pact van het Noorden’, waarin alle partijen de komst van de Lelylijn zouden moeten beklinken.

Volgens al zijn tegenstanders in het debat, op Lilianne Ploumen (PvdA) na, was het pact vaag en hebben mensen meer aan daden dan aan mooie woorden. Andere aanwezige politici gingen niet verder dan een belofte.

Tandeloze papieren tijger

De Lelylijn is daarmee op dit moment niet meer dan een tandeloze papieren tijger. Volgens Gronings Statenlid Leendert van der Laan (Partij van het Noorden) is de lobby sowieso te zwak en ontbreekt in Den Haag het gevoel van urgentie.

Een laatste bewijs voor het gebrek aan slagvaardigheid wordt geleverd door Pieter Omtzigt (CDA), die benadrukte dat de Lelylijn niet in aanmerking komt voor geld uit het Nationaal Groeifonds. Hij typeerde dit als besluiteloosheid en een bijzonder zwakke aanpak door het ministerie van infrastructuur.

Nu al niet urgent

Deze kritiek introduceert het derde probleem: geld vanuit Den Haag ontbreekt, waardoor financiering geen uitgemaakte zaak is. Ook ziet staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) de Lelylijn niet als noodzakelijke investering. Zij vindt deze uitgave dus nu al niet urgent.

Zou het huidige plan voor de aanleg van de Lelylijn een goede zijn, dan zouden er ook middelen voor worden vrijgemaakt. Dit is echter niet het geval. Het plan belandt dus gewoon in een la.

Kan de Lelylijn ooit meer worden dan een luchtkasteel? Het antwoord is ja, mits er een aantal fundamentele zaken veranderen.

Innovatieve ideeën

De snelheid waarmee het afgelopen coronajaar onze maatschappij omgevormd is en er innovatieve ideeën op poten zijn gezet door bedrijven, geeft aan wat er allemaal mogelijk is. Bovenal laat het zien dat we op bestuurlijk niveau voorwaardenscheppend meer kunnen dan onze bestuurders nu laten zien wat betreft de Lelylijn.

Toon leiderschap, benut innovatiekracht van bedrijven en hanteer een internationale aanpak bij de ontwikkeling van mobiliteit en infrastructuur.

Nationale blik te verruimen

Het is aan de nieuwe Kamerleden de taak om de beperkte nationale blik te verruimen. Zit het kabinet en de verantwoordelijken voor infrastructuur binnen de Europese Unie flink achter de broek aan!

Het spoor houdt niet op bij de grens. Sluit je aan bij initiatieven zoals dat van Hamburg, dat Noordwest-Europa uitnodigt om te praten over een snelle verbinding. Geef prioriteit aan nieuwe verbindingen door er écht geld voor vrij te maken. Kamerleden, voorkom dat de Lelylijn niet meer is dan een luchtkasteel.


Jurr van Dalen, John Mulder en Romy Dekker zijn betrokken bij Calicocat, een organisatie die politieke besluitvorming wil verbeteren, door gewone burgers er beter bij te betrekken

Nieuws

Meest gelezen

menu