Opinie: De Westbank is bezet en de aarde is niet plat

Een Palestijnse demonstrant die zich verzet tegen de annexatie door Israël van delen van de Westelijke Jordaanoever bij een confrontatie met een Israëlische grenswacht in de buurt van Nabloes. Foto AFP/JAAFAR ASHTIYEH

De opiniebijdrage waarin gesteld wordt dat Israël recht kan doen gelden op de Westoever mist elke serieuze juridische onderbouwing en negeert basiskennis van internationaal recht.
Lees meer over
Opinie

In zijn opiniestuk over de Israëlische annexatie van de Westbank ( DVHN , 20/7) stelt Ronald Kaatee dat ‘vele honderden internationaal juristen’ beweren dat er geen sprake is van annexatie, bezetting en illegale nederzettingen. Ik heb volkenrecht gestudeerd, me in deze kwestie verdiept en ik ken slechts een handjevol juristen die deze mening onderschrijven. Dat handjevol wordt door de overgrote meerderheid bovendien niet serieus genomen.

Recht op zelfbeschikking

In het studieboek van André Nollkaemper, juridische adviseur van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken staat: ‘Volkeren die zijn onderworpen aan buitenlandse bezetting of overheersing [hebben] het recht op externe zelfbeschikking. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is Palestina. Sinds 1967 bezet Israël gebied dat was voorzien voor de Palestijnse staat. Aan de Palestijnse bevolking komt het recht op zelfbeschikking toe, dat volgens verwachting zal leiden tot een zelfstandige staat Palestina.’

Basiskennis

In de hele wereld gebruiken masterstudenten twee juridische handboeken: die van Malcolm Shaw en Ian Brownlie. Ook in hun boeken behoort het tot de basiskennis dat de Westelijke Jordaanoever bezet is en de nederzettingen illegaal zijn. Deze rechtsgeleerden vinden de afwijkende meningen irrelevant om dezelfde reden dat serieuze studieboeken over astronomie het geloof in een platte aarde irrelevant vinden.

Valse argumenten

In een artikel uit 2017 in het vooraanstaande American Journal of International Law bespreekt Eyal Benvenisti - een Israëlische autoriteit op gebied van oorlogsrecht - het argument van Yehuda Blum, de belangrijkste ontkenner van de bezetting. Benvenisti zegt dat Blum geen enkel serieus argument produceert en noemt diens werk lawfare , een poging om politieke doeleinden te bereiken met valse juridische argumenten.

Autoriteit

In dezelfde editie staat ook een artikel van Theodor Meron, de juridische adviseur van de Israëlische regering in 1967 tijdens de Israëlische invasie van de Westbank. Meron adviseerde toen tevergeefs dat op de Westbank sprake was van een bezetting en nederzettingen illegaal waren. Hij herhaalt dit in zijn artikel van 2017. Ondertussen is hij een van de meest gerespecteerde deskundigen in oorlogsrecht, met een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij was onder andere president van het Joegoslaviëtribunaal, president van de rechtbank bij het Rwandatribunaal, professor bij topuniversiteiten, onderhandelaar bij het Internationaal Strafhof en hoofdredacteur van American Journal of International Law .

Hooggerechtshof

Zelfs het Israëlisch Hooggerechtshof, dat volgens de Israëlische rechtsgeleerde David Kretzmer toch bevooroordeeld is over de bezetting, heeft herhaaldelijk besloten dat de Westbank militair bezet is en dat ideologische nederzettingen illegaal zijn.

Alle ondertekenaars van de Geneefse Conventies (dus feitelijk alle landen in de wereld) verklaren bij conferenties over oorlogsrecht dat de Westbank bezet is en de nederzettingen illegaal zijn. Het Rode Kruis (een gezaghebbende duider van oorlogsrecht) bevestigt dit.

Nederlands standpunt

Het officiële standpunt van Nederland en de EU is hetzelfde. De Adviesraad Internationale Vraagstukken rapporteert: ‘Over de belangrijkste rechtsvragen met betrekking tot het conflict kan weinig verschil van mening bestaan. Israël heeft de plicht het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk te eerbiedigen. De vestiging van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Oever van de Jordaan en de beperking van de bewegingsvrijheid van de Palestijnen in de bezette gebieden schenden volkenrecht.’

Continue schending volkenrecht

Dertien vooraanstaande hoogleraren in volkenrecht schreven in een brief aan de regering: ‘Het staat buiten kijf dat het Israëlische nederzettingenbeleid een continue schending van ook voor Nederland geldend internationaal recht vormt, zoals vastgesteld door de VN-Veiligheidsraad. De nederzettingen maken inbreuk op het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen, een recht dat, zoals het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in 2004 heeft bevestigd, bindende verplichtingen voor álle landen behelst. De Nederlandse regering is volkenrechtelijk verplicht om bij te dragen aan de verwezenlijking van het Palestijns recht op zelfbeschikking en het Israëlische nederzettingenbeleid niet te faciliteren.’

Tot slot: ook het Internationaal Gerechtshof heeft in een advies bevestigd dat de Westbank bezet is en de nederzettingen illegaal zijn.

Volgens Ronald Kaatee negeren journalisten zijn juridische argumenten. Dan kun je net zo goed mensen verwijten dat ze verzwijgen dat de aarde plat is.


Mihai Martoiu Ticu is filosoof en heeft een master in Internationaal Recht.

Nieuws

Meest gelezen

menu