De boer is niet de vijand van de weidevogel. Vooral de jacht is funest voor soorten als de wulp en de grutto | opinie

Een wulp waadt in het ondiepe water van de Waddenzee. Foto: Shutterstock

Niet de boer is de oorzaak van het achteruitlopen van de populaties van de wulp en de grutto, stelt Bert Fernhout. Volgens hem dwarsboomt met name de jacht de toename van hun populaties.
Lees meer over
Opinie

De traditionele vogeljacht in Frankrijk, met netten, kooien of lijm, is sinds augustus dit jaar verboden, omdat ze in strijd is met de Europese vogelrichtlijn van 2009. Die verbiedt technieken van massale vogelvangst waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt tussen soorten.