Opinie: De leugenachtige dekkingsgraden van de pensioenfondsen; ze hebben eerder teveel dan te weinig geld in kas

De dekkingsgraad van het ABP ligt onder de 100 procent, maar betekent dat ook dat de pensioenen omlaag moeten? Foto: MARCEL VAN HOORN

De pensioenfondsen strooien ons zand in de ogen. De pensioenen kunnen gemakkelijk geïndexeerd worden en de premies kunnen omlaag.
Lees meer over
Opinie

Ook deze maand is er weer een reeks nieuwe dekkingsgraden van minder dan 100 procent gepubliceerd en weer melden alle media dat de pensioenfondsen dus te weinig geld in kas hebben en dat de pensioenen dus omlaag moeten en/of de premies omhoog.

Neem het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Haar jongste dekkingsgraad is 87 procent en dat – zo legt zij op haar website uit – betekent dat zij voor iedere toekomstig te betalen euro slechts 87 cent in kas heeft. Dat is een leugenachtige voorstelling van zaken.

Jaarverslag ABP vermeldt eigen vermogen van 514 miljard euro

Uit haar jaarverslag over 2019 blijkt namelijk dat het ABP 514 miljard euro aan vermogen heeft, dat zij 11 miljard aan pensioenpremies ontving en dat zij 12 miljard aan pensioenen uitkeerde. Dat vermogen is groter dan de helft van ons nationale inkomen en daarop maakte het ABP in 2019 ook nog eens een rendement van 16 procent!

Alleen dat gigantische vermogen is al voldoende om 42 jaar lang ieder jaar 12 miljard aan pensioenen uit te betalen, zonder dat er enig rendement wordt gehaald en zonder dat er nog enige pensioenpremie wordt betaald! En dat terwijl de naoorlogse geboortegolf over zo´n twintig jaar zal zijn uitgestorven.

Er is te veel geld in kas

Er is dus niet te weinig geld in kas, maar veel te veel, terwijl het gemiddelde rendement over de laatste twintig jaar (inclusief de kredietcrisis van 2008 en de coronacrisis van dit jaar) ook nog eens 6 tot 7 procent bedroeg. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat rendement in de toekomst nihil zal worden.

Conclusie: de pensioenuitkeringen kunnen gemakkelijk geïndexeerd worden en de pensioenpremies kunnen wel omlaag. Dat is de niet-leugenachtige waarheid.

Jur Bezema is oud hoofd comptabiliteit en Jan Oosterhaven is emeritus hoogleraar economie, Rijksuniversiteit Groningen.

Nieuws

Meest gelezen

menu