De mythe van het 'groene college': in drie jaar tijd verwijderde de gemeente Groningen 4.700 bomen en 12 voetbalvelden bosgebied | opinie

In 2020 moesten 3 bomen bij Der Aa-kerk wijken. Foto: DVHN

De gemeente moet de leiding weer nemen met betere handhaving en toezicht van haar ambtenaren en uitvoerders, zodat zij een echte groene gemeente wordt, stelt Kristin McGee.
Lees meer over
Opinie

De lokale verkiezingen staan voor de deur en Boomwachters Groningen vindt het belangrijk om te onderzoeken welke partijen zich hebben beziggehouden met de bescherming van bomen en lokale natuurgebieden, die essentieel zijn voor de biodiversiteit, onze gezondheid en voor de komende uitdagingen van de klimaatcrisis.

Om te beginnen, hebben we ruim een jaar geprobeerd een tweede afspraak te krijgen met de GroenLinks-wethouder van Groen en klimaatadaptatie en hebben haar drie weken geleden nogmaals uitgenodigd voor een gesprek. Helaas hebben wij tot nu toe geen reactie ontvangen.

Onlangs en vooral in 2021, hebben we overal in Groningen bomen zien planten, een ontwikkeling die we toejuichen. Maar laten we niet vergeten dat deze (her)beplanting het aantal verwijderde gezonde bomen in de afgelopen jaren niet kan compenseren.

Verwijderen gaat in hoog tempo door

Wat het verwijderen van bomen betreft, lijkt dit in hoog tempo door te gaan volgens de afgegeven vergunningen van de afgelopen drie jaar. De totalen van 2018 zijn onvolledig omdat in die vergunningen vaak niet werd vermeld om hoeveel bomen het ging die gekapt zouden worden.

In 2021 gaf de gemeente toestemming voor het verwijderen van 1.380 bomen en 18.000 m2 bos, dit is meer dan in 2020, het jaar van enorme grote infrastructuur projecten zoals Aanpak Ring Zuid.

Uit een webinar met Cobra Groen weten we dat Groningen in 2020 zo’n 250.000 bomen had en een boombedekkingsgraad van zo’n 12 procent. De gemeente heeft tot nu toe geen jaarlijkse metingen gedaan dus we weten niet wat het boomkroonbedekkingspercentage op dit moment is.

Officiële cijfers

Onderstaande cijfers zijn overgenomen van de website met officiële bekendmakingen van de overheid waar alle vergunningen worden gepubliceerd.

2021: 1.380 bomen en 17,982 houtopstand verwijderd
2020: 1.171 bomen en 12,564 m2 houtopstand verwijderd
2019: 2.145 bomen en 40,592 m2 houtopstand verwijderd

Kortom, er zijn in de gemeente in amper drie jaar tijd zo’n 4.696 bomen en 71.138 m2 houtsoptand verwijderd. Om een beeld te geven zijn dus naast deze bomen bijna 12 voetbalvelden aan stedelijk bosgebied verwijderd.

In strijd met meer leefbare en duurzame stad

Niet alleen hebben we veel individuele bomen verloren, maar zijn ook grotere boomrijke zones vernietigd voor projecten die in strijd lijken te zijn met de doelen van een meer leefbare en duurzame stad. Zoals grotere snelwegen voor meer autoverkeer (Ring Zuid), nieuwbouwprojecten met grootschalige villa’s in ooit boomrijke kavels zoals voor de Dilgt in Haren aan de Kerklaan, bij het DUO-gebouw aan de Helperzoon, groene bufferzones in Lewenborg of door het gefaseerd verwijderen van alle populieren boven een bepaalde leeftijd, ongeacht de stabiliteit of gezondheid.

Ook hebben we gezien dat bij de Selwerderhof, Blauwbörgje en op de Zernikecampus bij de Rijksuniversiteit waardevolle bomen zijn verwijderd voor nieuwe busroutes, slimme fietspaden en grote zogenaamde duurzame wetenschapsgebouwen.

Door deze projecten, waar van natuurinclusief bouwen geen sprake was, werden tientallen, zo niet honderden bomen verwijderd, ook als er soms alternatieven waren. Keuzes waarbij geld leidend was en niet de natuur.

Jaarlijkse inventarisatie noodzakelijk

Om te voorkomen dat we nog meer bomen en stadsbos verliezen stellen we voor om het verschil in boomkroonbedekking van de afgelopen 10 jaar tot nu te meten. Op deze manier krijgen we een goed beeld van wat er verloren is gegaan en hebben we een duidelijk vertrekpunt om een beter bomenbeleid te maken voor de toekomst. Een jaarlijkse inventarisatie ter voorkoming van een onopgemerkte afname van bomen.

Daarna dienen de nieuwe stedelijke boombedekkingsratio’s en het totaal aantal bomen gemeten te worden om te zien of de officieel geregistreerde vergunningen kloppen. Ten slotte is het tijd om het vergunningenbeleid drastisch te herzien met meer transparantie, een bredere definiëring van belanghebbende, beter beleid tegen de verstening van tuinen, en betere bescherming van gezonde en grotere bomen.

Deze veranderingen moeten niet alleen in het beleid plaatsvinden, maar ook in de implementatie van de broodnodige expertise op het gebied van stedelijke boomgezondheid en -zorg, die momenteel ontbreekt.

De gemeente moet de leiding weer nemen met betere handhaving en toezicht van haar ambtenaren en uitvoerders, zodat zij een echte groene gemeente wordt waarbij instrumenten zoals green washing niet meer nodig zijn voor het verkrijgen van een groen imago.

Kristin McGee is universitair docent muziekwetenschap en oprichter van Boomwachters Groningen

Als ingelogde PREMIUM lezer kun je op dit artikel reageren. Hierbij hebben we een aantal huisregels voor opgesteld welke je hier kunt lezen.

Reageren

Nog geen toegang tot PREMIUM, abonneer je hier

Nieuws

menu