Het IMG zou een fatsoenlijke schadeafhandeling moeten garanderen, maar is intussen helaas verworden tot een hardnekkig aperte tegenstander van een grote groep schademelders | opinie

'De schademelder mag het in zijn eentje opnemen tegen zogenaamde ‘experts’.' Foto: Kees van de Veen

Het IMG zou een fatsoenlijke schadeafhandeling moeten garanderen, maar is intussen verworden tot een hardnekkig aperte tegenstander van een grote groep schademelders, stelt Jan Klinkenberg.
Lees meer over
Opinie

Een compliment aan het Dagblad van het Noorden voor het uitgebreide artikel (‘De ongelijke strijd tegen het IMG’, DvhN , 09-04) over de dubieuze afhandeling van mijnbouwschademeldingen door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De gedupeerden uit Zuid-Oost Groningen en Noord-Drenthe (maar ook uit het Westerkwartier) worden hier helaas expliciet mee geconfronteerd. Het IMG weigert (sinds mei 2021) om in deze regio’s het Wettelijk Bewijsvermoeden (alias „de omgekeerde bewijslast”) nog toe te passen.

Een breed gedragen advies van het multi-disciplinaire Panel van deskundigen (januari 2019) wordt in mei 2021 ineens door het IMG bij het ‘oud vuil’ gezet. Dit lichtzinnige besluit is gebaseerd op het oordeel van twee wetenschappers (de heren Rots en Schreuder), die in een veel te smal en vooral theoretisch rapport, dat door ‘diepe bodembeweging’ er geen mijnbouwschade aan woningen en infrastructuur kan ontstaan. Het is natuurlijk ongelooflijk, nadat de NAM de kluit in het Gronings gaswinningsgebied 10-tallen jaren heeft belazerd met eenzelfde stelling (toegespitst op bodemdaling), het IMG dit pad opnieuw wil gaan bewandelen.

Intussen begreep ik dat het ministerie van EZK het bovengenoemde TNO-onderzoek van dit duo, kritisch wil laten bekijken door collega-wetenschappers. En dat via deze intercollegiale toetsing wordt beoordeeld of hun vergaande conclusie („mijnbouwschade uitgesloten”) op grond van zo’n smal, onvolledig en vooral theoretisch onderzoek gerechtvaardigd is.

Mij lijkt dat relevant is dat ook wordt onderzocht welke banden beide wetenschappers mogelijk hebben met de gasindustrie (met name met de NAM/Shell/Exxon). Het zal met mijnbouw-rapporten niet voor het eerst zijn, dat er ernstig gezondigd wordt tegen de noodzakelijke wetenschappelijke integriteit.

Geen boodschap aan cyclische bodembeweging

Intussen heeft het IMG sinds mei 2021 een nieuw ‘beoordelingsmodel’ gepresenteerd. En daarbij hun zogeheten ‘trillingtool’. Alleen gemeten trillingen van aardbevingen in het Groningenveld zijn nog een criterium voor het IMG. Aan de cyclische bodembeweging bij de gasopslagen in Norg en Grijpskerk hebben ze geen boodschap meer...

Bij de UGS Norg (alias de gasopslag Langelo) zijn intussen ongeveer 14.500 schademeldingen. Met allerlei onwaarschijnlijke en gezochte schadeoorzaken zijn schaderapporteurs bezig om in deze regio alle schademeldingen af te wijzen. Zij zouden, om het Wettelijk Bewijsvermoeden(WB) te weerleggen, met „evident andere oorzaken” moeten komen om schade te verklaren.

Helaas staan de inhoudelijk ondermaatse adviesrapporten van de schaderapporteurs vol met onwaarschijnlijke oorzaken en standaardteksten. Het is vooral knip- en plakwerk met overbekende kreten als ‘thermische werking’, ‘ondeugdelijke latei-constructie’, ‘spanningen vanuit de kapconstructie’, bodemgesteldheid et cetera.

Mijnbouwschade is altijd uitgesloten

Maar mijnbouwschade is altijd uitgesloten! De zogenaamd ‘onafhankelijke deskundigen’ zijn helaas doorgaans niet deskundig en ze zijn zeker niet onafhankelijk. Ze moeten lopen aan de leiband van het IMG-beoordelingsmodel. Hoewel ook in het verleden de schadebeoordeling op gedupeerden overkwam als totaal onbegrijpelijke willekeur, is dat intussen allen maar verder verergerd.

Bezwaar aantekenen bij het IMG of in beroep gaan bij de bestuursrechter is doorgaans vruchteloos. Net als bij de Kindertoeslagenaffaire volgt deze rechter doorgaans klakkeloos, zonder kritische bevraging of eigen onderzoek, het besluit van het IMG. Over een ‘ongelijk speelveld’ gesproken.

De schademelder mag het in zijn eentje opnemen tegen zogenaamde ‘experts’, tegen 400 juristen van het IMG en tegen meestal kritiekloze rechters. En bij de bestuursrechter huurt het IMG ook nog een batterij dure advocaten in. Onder meer van Pels Rijcken, het bureau dat de landsadvocaten levert, en waar recentelijk sprake was van ernstige financiële fraude. De schadeafhandeling van het IMG is voor genoemde regio’s verworden tot een onrechtvaardig, ongeloofwaardig, oneerlijk (maar wel heel duur) juridisch en bureaucratisch ‘circus’.

Hardnekkig aperte tegenstander

Het IMG is een overheidsorgaan, in het leven geroepen om gedupeerden te ondersteunen en een fatsoenlijke schadeafhandeling te garanderen. Het IMG is intussen helaas verworden tot een hardnekkig aperte tegenstander van een grote groep schademelders in bepaalde regio’s, die zij betitelen als „melders aan de randen van het aardbevingsgebied” . Een partij die zeker met genoegen naar deze tragische en bedroevend slechte circusvoorstelling kijkt, is de veroorzaker van de mijnbouwschade: de NAM.

Jan Klinkenberg uit Een is pedagoog en voormalig gemeenteraadslid. Hij is gedupeerde en schademelder

Nieuws

menu