Opinie: We leven in een over-gemedicaliseerde wereld

Critici hebben twijfel over het nut van cholesterol- en bloeddrukverlagers. Foto Shutterstock

In de media wordt het beeld gecreëerd dat artsen voor elke ziekte wel een behandeling of oplossing hebben, maar lang niet iedereen is te helpen. We moeten leren leven met de aandoeningen die het leven nu eenmaal brengt.
Lees meer over
Opinie

We leven in een over-gemedicaliseerde wereld. Er is bijna niemand meer, die geen ziekte, aandoening of stoornis heeft. We gedragen ons tegenwoordig als patiënten, die voor elk ongemak, of ziekte een behandeling eisen in plaats van ook eens naar ons eigen gedrag en aandeel te kijken. Iets (een ziekte) of iemand moet de schuld krijgen. Veelzeggend is de spotprent van Peter van Straaten, waarin een vrouw tegen de psychiater zegt: „Al dat gepraat, geef mij maar pillen”. De gevolgen zijn dat de zorgkosten onbetaalbaar worden. Deels hebben de artsen dit ook over zichzelf afgeroepen. In de media wordt het beeld en de verwachting gecreëerd dat ze voor elke ziekte wel een behandeling of oplossing hebben. Daarbij wordt ook gewag gemaakt van de enorme vooruitgang die er is geboekt in de medische wetenschap. Maar is dit ook zo?

Betere diagnostiek

Nieuws

menu