Opinie: Diftar bureaucratisch antwoord op reëel probleem

Mechanische afvalscheiding bij afvalverwerker Omrin. Foto: Wietze Landman

Diftar, waarbij de afvalstoffenheffing is gekoppeld aan de hoeveelheid aangeboden afval, creëert overbodige rompslomp. Mechanische scheiding van afval is een beter alternatief.
Lees meer over
Opinie

Eerst even mijzelf positioneren: ik zou nog liever gisteren dan vandaag oplossingen zien voor het energie- en afvalvraagstuk als onderdeel van de algemene duurzaamheidsproblematiek - bij voorkeur oplossingen die breed worden ondersteund en (bijna) alle mensen motiveren hun bijdrage daaraan te leveren.

Maar om me - naar aanleiding van het artikel van Hans Boer ( DVHN , 25/1) - even te beperken tot het afvalvraagstuk: waarom in godsnaam weer een nieuwe bureaucratie optuigen met het diftar systeem?

Verspilling

Weer een getallen/geld administratie erbij, weer een groep mensen die zich hieraan zal onttrekken (zie het woord ‘bijna’ in de bovenste alinea), waardoor weer een extra handhavings- en opsporingsploeg zal moeten worden ingezet. Het hele arsenaal bestaande afvalbakken kan zelf bij het afval, want voor het diftar-systeem zullen weer nieuwe afvalbakken (met sloten!) moeten worden verspreid – verspilling ten top! Bovendien zal dit systeem in ieder geval weinig soelaas bieden voor één van de grote afvalboosdoeners: de berg verschillende soorten plastics en kunststoffen. Deze wegen immers zeer weinig, maar sommige soorten nemen nogal wat volume in (zoals piepschuim). Als je dan al een bureaucratisch systeem zou willen optuigen: kies dan voor afvalvolume in plaats van afvalgewicht.

Mechanische scheiding

Maar de grote vraag is of dit allemaal nodig is: de technische vooruitgang maakt het meer en meer mogelijk afvalstromen door mechanische scheiding op steeds duurzamere wijze af te handelen, mede met gebruikmaking van de zich snel ontwikkelende kunstmatige intelligentie. Daarnaast moet, zoals zo vaak betoogd, de enorme omvang van verpakkingsmaterialen eindelijk maar eens grondig tegen het licht worden gehouden – aanpak bij de bron dus. En dit alles uiteraard vergezeld van een eerste globale voorselectie van verschillende afvalsoorten middels afvalscheiding in de huishoudens. Zolang dit nog nodig is.

Kanaliseren en minimaliseren

Laat het huidige systeem van afvalinzameling blijven zoals het is (en al jaren naar tevredenheid van de burgers functioneert): afval kun je tegen een jaarlijks standaardtarief op gemakkelijke en publieksvriendelijke wijze inleveren op daarvoor afgesproken plekken. Voor de burger wel zo eenvoudig. Afval is niet te vergelijken met gas of elektriciteit, net zo min als poep en plas is te vergelijken met eten en drinken. Het woord ‘gebruik’ (en de daaraan gerelateerde voorgestelde bekostiging per hoeveelheid) is bij afvalstoffen dan ook niet het juiste woord. Afval is (helaas) een bijproduct van leven en moet zoveel mogelijk gekanaliseerd (gesorteerd, gescheiden) en geminimaliseerd (hergebruikt) worden.

Maar hou als overheid het bewustzijn voor duurzaamheid op peil en vermeerder deze onder meer door blijvende voorlichting (“Ik blijf het toch zeggen” lijkt me een uitstekende reclameslogan daarvoor!). Ik heb voldoende vertrouwen dat gemotiveerde burgers zich duurzamer en duurzamer gaan gedragen – eerder uit moreel besef dan door zo’n oliedom financieel-administratief systeem als diftar.

Bedum, Paul Feldbrugge

Nieuws

Meest gelezen

menu