Een gigastal in Tinallinge is nog maar het begin. We moeten voorkomen dat we in het Noorden ook op agrarisch gebied het afvalputje van Nederland worden | opinie

Het landschap rond Tinallinge, langs de Rasquerdermaar. Foto: DVHN

De aanslagen op natuur, milieu en leefbaarheid in het Noorden gaan maar door, stellen vier bezorgde bewoners van Tinallinge.
Lees meer over
Opinie

Gaswinning, reusachtige windmolens te dicht bij bewoonde gebieden, enorme zonneweides, bodemdaling, mogelijke vestiging van een kerncentrale en als klap op de vuurpijl: de teugels los voor grootschalige intensieve landbouw in de Noordelijke kustgebieden.