Een gigastal in Tinallinge is nog maar het begin. We moeten voorkomen dat we in het Noorden ook op agrarisch gebied het afvalputje van Nederland worden | opinie

Het landschap rond Tinallinge, langs de Rasquerdermaar. Foto: DVHN

De aanslagen op natuur, milieu en leefbaarheid in het Noorden gaan maar door, stellen vier bezorgde bewoners van Tinallinge.
Lees meer over
Opinie

Gaswinning, reusachtige windmolens te dicht bij bewoonde gebieden, enorme zonneweides, bodemdaling, mogelijke vestiging van een kerncentrale en als klap op de vuurpijl: de teugels los voor grootschalige intensieve landbouw in de Noordelijke kustgebieden.

De aanslagen op natuur, milieu en leefbaarheid in het Noorden gaan maar door; wordt Groningen ook nog eens een stinkend landbouw- en veeteeltgebied?

Het Dagblad van het Noorden berichtte op dinsdag 16 november over het voornemen van de overheid om 20 tot 30 miljard euro te reserveren om de stikstofcrisis te bestrijden, door onder meer boeren uit te kopen in de buurt van gevoelige natuurgebieden. In het Noorden daarentegen worden de teugels gevierd en krijgt grootschalige intensieve landbouw juist meer ruimte.

Wéér een aanslag

Tot onze verbazing bleef het na deze publicatie stil op het publieke front. En dat terwijl deze plannen onmiskenbaar wéér een aanslag zullen vormen op milieu en leefbaarheid van onze provincie, waarvan de kuststreek nota bene grenst aan de Waddenzee, een van de mooiste natuurgebieden ter wereld.

Ook het prachtige wierdenlandschap, het Reitdiepgebied, en de natuurgebieden van het Groninger Landschap en Natuurmonumenten, waaronder prachtige plas-drasgebieden met kwetsbare weidevogels komen onder druk te staan. Helaas geen Natura-2000 gebieden, dus (letterlijk) ‘vogelvrij’.

Gelukkig wordt er al door een aantal Groningers, vaak samen met milieuorganisaties, actie gevoerd om het milieu te beschermen en vervuilende grootschalige landbouw en veeteelt tegen te gaan. Goed voorbeeld hiervan is de strijd in Tinallinge bij Winsum tegen de realisatie van een gigaveeteeltbedrijf met ongeveer 1000 runderen. Dit bedrijf is nog maar de eerste in een lange reeks van bedrijven die niet genoeg grond bij hun vestiging hebben om de dieren te voeren.

Wierdenlandschap wordt aangetast

Gevolg is dat het karakteristieke wierdenlandschap wordt aangetast door grootschalige lichtgevende stallen met melkkoeien die nooit buiten komen. Sloten worden gedempt ten behoeve van grote hoogproductieve raaigrasvelden. Biodiversiteit en weidevogels verdwijnen. Meer en extra zwaar vervoer zorgt voor schade en overlast in de dorpen en aan de landelijke weggetjes.

Het blijkt uiterst moeilijk om de regionale overheden zoals de provincie Groningen en gemeenten als Het Hogeland mee te krijgen om deze ongewenste schaalvergroting tegen te gaan.

De provincie verzaakt haar zorgplicht voor de natuur door de werking van zeer omstreden ‘innovaties’ als emissiearme vloeren te accepteren en daarmee feitelijk meer stikstofuitstoot toe te staan. Naar de uitstoot van het broeikasgas methaan (30 keer krachtiger dan stikstof!) wordt al helemaal niet gekeken.

Verouderde bestemmingsplannen

De gemeenten beroepen zich voortdurend op qua milieu- en landschapsbescherming verouderde bestemmingsplannen. We zien dat overheden zich in toenemende mate tegenóver haar burgers opstellen in plaats van een actieve rol in te nemen voor de bescherming van de burgers, hun leefomgeving en de natuur. Zo worden burgers wel gedwóngen naar de rechter te gaan.

Met het vrijgeven van de teugels in de Noordelijke kustgebieden kunnen we veel meer gigabedrijven zoals in Tinallinge verwachten. Tegelijkertijd zullen kleinere en middelgrote agrarische bedrijven het steeds moeilijker krijgen.

Natuurlijk kan en moet het anders. Gemeenten kunnen wel degelijk in hun nieuwe omgevingsvisies milieu en leefbaarheid centraal stellen. Dat vraagt politieke moed, maar het kán.

Bescherming van natuurinclusieve boeren

En die duidelijkheid is ook in het belang van boeren die wél natuurinclusief en in harmonie met het landschap werken. Ook zij hebben recht op een behoorlijk verdienmodel en bescherming tegen de grootschalige expansiedrift van bedrijven die ook nog eens vooral voor de export werken.

Met het vaststellen van maximale bedrijfsgroottes en verplichten van grond- en plaatsgebonden werken voorkomen we de vestiging van enorme industriële bedrijven in de landbouw. Met gerichte maatregelen kan de biodiversiteit bevorderd worden. Een actief beleid van gemeente en provincie kan het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen tegengaan.

Het wordt tijd dat burgers, milieubewuste boeren, overheden, landschapsbeheerders en de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties hun krachten bundelen om te voorkomen dat wij hier in het Noorden ook op landbouw- en veeteeltgebied het afvalputje van Nederland worden.

Gert Jan Schriemer, Aukje van Oosten, Christien van der Wel, John Vaneman zijn inwoners van Tinallinge

Als ingelogde PREMIUM lezer kun je op dit artikel reageren. Hierbij hebben we een aantal huisregels voor opgesteld welke je hier kunt lezen.

Reageren

Nieuws

Meest gelezen

menu