Opinie: Nieuwe toekomst voor Groningen door groene energie, minder uitstoot (en meer voordeel voor de Groningers)

Koning Willem-Alexander verrichtte in 2019 de officiële opening van de groene waterstofinstallatie Hystock in Veendam. Foto Archief Kees van de Veen

Groningen moet op weg naar een duurzame toekomst door meer groene energie op te wekken, door de uitstoot te verminderen en door inwoners te stimuleren bij te dragen aan de energietransitie en hen mee te laten profiteren.
Lees meer over
Opinie

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. Augustus 2020 was de heetste maand ooit gemeten op het noordelijk halfrond. Ook in Groningen merken we dit probleem. Verzilting en verdroging bedreigen het vruchtbare land en de voedselvoorziening. Wij hebben een grote verantwoordelijkheid voor de volgende generaties.

Groningen is van oudsher een energieprovincie. In vroegere tijden leverde het hout, vanaf de zeventiende eeuw turf, sinds de achttiende eeuw wind en in 1950 begon het winnen van gas. In 2022 komt de winning van gas tot een einde. Hier hebben we ons hard voor ingezet en het is een grote opluchting voor vele Groningers. We beseffen goed dat dit gepaard gaat met economische impact. Duizenden banen gaan verloren: nieuw perspectief voor onze regio is nodig. Dat kunnen wij bieden door voorop te lopen in de energietransitie.

Energiebespaarlening

Vooroplopen betekent dat Groningen de provincie moet worden die haar inwoners het beste ondersteunt om die energietransitie te realiseren. Energiecoöperaties moeten in staat gesteld worden voorinvesteringen te doen in zonneparken met tot wel honderd procent lokaal eigendom, naar voorbeeld van Zonnedorpen ’t Zandt. Zo gaat de energierekening van deelnemende Groningers direct omlaag. Daarnaast moeten we nieuwe vormen van inspraak en eigendom ontwikkelen, zodat draagvlak en bescherming van belangrijke landschappen gerealiseerd worden. Inwoners die zelf niet kunnen investeren in de energietransitie moeten aanspraak kunnen maken op een energiebespaarlening. Een lening die mensen financieel ondersteunt bij het isoleren van hun huis en de opwekking van duurzame energie, waardoor de energierekening omlaag gaat.

Waterstof

Vooroplopen betekent dat Groningen de waterstofeconomie verder ontwikkelt. Het grootste windpark ter wereld wordt aangelegd op de Noordzee, door bouwers vanuit de Eemshaven. Door deze windenergie in de Eemshaven om te zetten in waterstof kunnen we van Groningen het Europese centrum voor waterstof maken. Zo wordt Groningen een essentiële schakel in de toekomstige energievoorziening. Dit vergroot het aantal banen en de leefbaarheid in Groningen. Onze regio is zo een inspirerend voorbeeld van samenwerken aan een nieuwe, betere wereld. Wetenschappers, bedrijven en inwoners staan zij aan zij bij ontdekkingen en innovaties om de klimaatcrisis het hoofd te bieden.

Duurzaam vervoer

Tot slot betekent vooroplopen dat Groningers zich duurzamer en gemakkelijker moeten kunnen verplaatsen. Er wordt geïnvesteerd in duurzame laadpunten voor auto en e-bike, in publiek vervoer van deur tot deur en in hubs met slimme overstapmogelijkheden op groen vervoer, combinaties met pakketpost en oplaadmogelijkheden. Over tien jaar ziet ons vervoerssysteem er heel anders uit. Dan zal transport binnen de regio wellicht door autonoom rijdende auto’s plaatsvinden. Wij willen graag een proef in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Duurzame toekomst

We gaan op weg naar een duurzame toekomst. Door in Groningen meer groene energie op te wekken, op te slaan en te exporteren met grote windparken op zee en een waterstoffabriek. Door uitstoot te verminderen met CO2-neutraal openbaar vervoer en het plaatsen van laadpunten voor elektrische fietsen en auto’s. En door inwoners te stimuleren bij te dragen aan de energietransitie en mee te laten profiteren door een eerlijke verdeling van lusten en lasten bij nieuwe wind- en zonneparken. Iedereen moet kunnen meepraten over de verbetering van het klimaat in het eigen dorp of de wijk.

Wij willen vooroplopen in de energietransitie omdat het ons schone energie, een veilige en toekomstbestendige leefomgeving brengt, en brood op de plank via de energierekening en de werkgelegenheid.

Frank van Niejenhuis is lijsttrekker van D66 in de gemeente Eemsdelta, Geert Kamminga is fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten van Groningen.

Nieuws

Meest gelezen

menu