Opinie: Fietsers hebben recht op veilige Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krolbrug in Groningen die aan vervanging toe is.

Rijkswaterstaat lijkt bij de vervanging van de Gerrit Krolbrug in Groningen alleen oog te hebben voor de scheepvaart en niet voor de veiligheid van de 15.000 fietsers die er dagelijks gebruik van maken.
Lees meer over
Opinie

Het gaat over schepen op het Van Starkenborghkanaal en weggebruikers uit Stad en Ommeland. Die kruisen hun wegen bij de Gerrit Krolbrug. Die brug is oud en moet hoognodig worden vervangen. In 2016 lag er een plan dat door de gemeenteraad Groningen en de minister was vastgesteld, via brede inspraak tot stand gekomen en met heldere uitgangspunten. Een brede brug met gescheiden fiets- en autoverkeer, immers de brug moest veilig! Een no-regret variant, want door op een veilige manier auto’s te blijven toestaan, bleven alle opties voor de mobiliteitsvisie open, zoals wel of geen auto’s over de nieuwe nabijgelegen busbaanbrug.