Opinie: Fietsers hebben recht op veilige Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krolbrug in Groningen die aan vervanging toe is.

Rijkswaterstaat lijkt bij de vervanging van de Gerrit Krolbrug in Groningen alleen oog te hebben voor de scheepvaart en niet voor de veiligheid van de 15.000 fietsers die er dagelijks gebruik van maken.
Lees meer over
Opinie

Het gaat over schepen op het Van Starkenborghkanaal en weggebruikers uit Stad en Ommeland. Die kruisen hun wegen bij de Gerrit Krolbrug. Die brug is oud en moet hoognodig worden vervangen. In 2016 lag er een plan dat door de gemeenteraad Groningen en de minister was vastgesteld, via brede inspraak tot stand gekomen en met heldere uitgangspunten. Een brede brug met gescheiden fiets- en autoverkeer, immers de brug moest veilig! Een no-regret variant, want door op een veilige manier auto’s te blijven toestaan, bleven alle opties voor de mobiliteitsvisie open, zoals wel of geen auto’s over de nieuwe nabijgelegen busbaanbrug.

Dan plotseling begin 2019 komt het bericht dat die veilige nieuwe brug er niet komt. Waarom niet? Dat is tot de dag van vandaag niet duidelijk. Rijkswaterstaat neemt het stokje van de provincie over, en passant worden nieuwe uitgangspunten vastgesteld. De brug moet hoger en smaller, auto’s en fietsers moeten in shared space over de brug. En de veiligheid dan?

Belanghebbenden mogen in een participatiegroep meepraten, maar dat komt niet tot zijn recht. Een informatiegroep is een betere benaming. In januari 2020 laat de gemeenteraad van zich horen: no way een zo hoge brug. Die brug moet laag en breed! Een motie wordt met 44 van de 45 stemmen aangenomen.

Het Gerrit Krolbrugcomité, een samenwerking van 11 bewonersorganisaties die samen meer dan 45.000 bewoners vertegenwoordigen, de Fietsersbond en bedrijvenvereniging VNBO, brengt een alternatieve variant in: laag en breed dus comfortabel en veilig.

We tonen aan dat deze ‘bewonersvariant’ niet vaker open hoeft dan de hoge varianten. We zijn ervan overtuigd dat onze variant goedkoper is, voor zowel Rijkswaterstaat als voor de gemeente. We weten zeker dat onze brug ervoor zorgt dat er geen barrière wordt opgeworpen voor fietsers, voetgangers en minder validen. Ruim 15.000 fietsers gaan dagelijks over deze brug. Onze variant sluit volledig aan op de bestaande infrastructuur en het woongenot van de direct aanwonenden blijft intact. En het belangrijkste: onze variant heeft een veilige scheiding van fiets- en autoverkeer. Dat was en is een van de belangrijkste uitgangspunten van de gemeenteraad.

Maar wat gebeurt er nu? Rijkswaterstaat verschuilt zich achter richtlijnen en lijkt alleen aan het belang van de scheepvaart te denken. Cijfers om te onderbouwen waarom de nieuwe brug hoog en smal moet worden zijn niet beschikbaar. Er worden nieuwe uitgangspunten vastgesteld. Waar en door wie zijn die vastgesteld? Wat is de rol van de gemeenteraad? Hoezo participatie? Participatie begint in onze ogen bij het gezamenlijk bepalen van de uitgangspunten.

Rijkswaterstaat blijkt niet te willen horen dat wij ook de belangen van de scheepvaart zeer serieus nemen. Onze bewonersvariant doet niets af aan die belangen maar is een geweldige kans om samen voor zowel de scheepvaart als voor de vele fietsers en het wegverkeer een optimale brugverbinding te ontwerpen!

Na de participatiegroep in augustus is het oorverdovend stil geworden. Twee stuurgroepvergaderingen zijn al uitgesteld. De informatiestroom is tot stilstand gekomen. Waar is Rijkswaterstaat nu mee bezig? Kom met het juiste verhaal op basis van cijfers en wees open over de feiten. Dat doen wij ook. Toon de bereidheid om echt naar ons te luisteren en onze bewonersvariant op een eerlijke manier te onderzoeken. Een level playing field , dat is wat we vragen. Neem ons mee in het proces. Waar een wil is, is een (vaar-)weg.

Als onze variant niet wordt uitgewerkt staat de gemeenteraad voor het voldongen feit van een hoge brug en is er geen weg meer terug.

Het uitwerken van de hoogste variant van 5,7 meter is in onze ogen overbodig. Dat kun je de stad niet aandoen. In plaats daarvan is een gelijkwaardige uitwerking van de 4,5 meter en onze lage en brede bewonersvariant de enige logische vervolgstap. Rijkswaterstaat kan ervan verzekerd zijn dat wij open en eerlijk zullen meewerken.

Rijkswaterstaat, gemeente en provincie, neem uw verantwoordelijkheid. Laten we echt samenwerken. Alleen samen komen we verder!

Maria Hintzbergen en Chris van Malkenhorst schreven deze bijdrage namens het Gerrit Krolbrugcomité, een samenwerking van 11 bewonersorganisaties, de Fietsersbond en bedrijvenvereniging VNBO.

Nieuws

Meest gelezen

menu