Opinie: Gaswinning moet hoe dan ook stoppen

Ontmanteling van een gaswinningslocatie in Ten Post. Foto: Archief Kees van de Veen.

De economische gevolgen van de coronacrisis mogen niet leiden tot een heroverweging van het besluit de gaswinning in Groningen te stoppen.
Lees meer over
Opinie

De afgelopen jaren leek na een periode van uitzichtloosheid een horizon in zicht te komen voor de vele gaswinningsgedupeerden in de provincie Groningen. Eerst nam het kabinet een historisch gasbesluit door aan te kondigen dat de gaswinning in 2030 zou worden stopgezet. Vervolgens verraste minister Wiebes vriend en vijand in het gaswinningsgebied door de stopzetting te vervroegen naar 2022. Het leek een naderend einde van een lange periode van onzekerheid en groeiend onbegrip te betekenen.

Groeiende zorgen

Echter de laatste weken groeien de zorgen over of de gaswinning in 2022 wel echt kan worden stopgezet. Voor de discussie uit moet daarom onomwonden duidelijkheid worden gegeven door de minister. Geen nieuwe toezeggingen, maar een garantie van de gerechtigheid die al is beloofd. Er mag in geen enkel geval worden teruggekomen op de belofte aan Groningers de gaskraan dicht te draaien. Als het niet kan zoals het volgens het oorspronkelijke spoorboekje van Wiebes moet, dan moet het maar zoals het wel kan.

Vertraging en groeiende schuld

Tijdens de coronacrisis zijn veel bouwwerkzaamheden, net als grote delen van de economie, tot stilstand gekomen. Ook in het buitenland. Hierdoor is in België, Duitsland en Frankrijk vertraging opgelopen bij de ombouw van gasinstallaties. Deze drie landen zijn grootverbruiker van Gronings gas en de vermindering van de export is een belangrijke voorwaarde om de gaswinning te kunnen beëindigen. Een ander obstakel voor de vervroegde stopzetting is de financiële afwikkeling met Shell en Exxon Mobile. De deadline voor het sluiten van een overeenkomst stond op eind maart van dit kalenderjaar, maar nu, twee maanden later gaan het ministerie en de oliebedrijven nog steeds rollebollend over straat. Een derde bedreiging is de financiële complicatie van de coronamaatregelen nu en die van de stopzetting van de gaswinning straks. Toen de stopzetting werd aangekondigd floreerde de economie, maar nu loopt de staatsschuld in hoog tempo op.

Onzekerheid

Deze ontwikkelingen maken mensen in het aardbevingsgebied onzeker. Mensen die het vertrouwen in de overheid al lang geleden zijn verloren en de afgelopen jaren dan ook sceptisch op de beloftes uit Den Haag hebben gereageerd. Eerst zien, dan geloven. De overheid kan het zich niet veroorloven om Groningers uit het aardbevingsgebied dat uitzicht alsnog te ontnemen, of deze onzekerheden te lang als een donkere wolk in de lucht te houden. De stelligheid waarmee de vervroegde stopzetting is aangekondigd en de impact die dit op zoveel mensen in hun directe leven heeft, maken dat er geen scenario denkbaar is waarin het te verantwoorden valt om de stopzetting alsnog uit te stellen.

Het kabinet mag niet draaien en moet duidelijk maken dat zij dat onder geen enkel beding zal doen. Alleen door een rechte rug te houden en ook in deze financieel zware tijden voor de Groningers te staan, kan het herstel van vertrouwen vorm blijven krijgen. Geen mitsen, geen maren.


Robert de Wit is fractievoorzitter van de Statenfractie van het CDA in Groningen.

Nieuws

Meest gelezen

menu