Opinie: Geen zonnepark op landbouwgrond in Groningen

Polder Lageland in de gemeente Groningen waar een zonnepark gepland is. Foto ARCHIEF DVHN

De gemeente Groningen wil landbouwgrond gebruiken voor de aanleg van een zonnepark, terwijl andere mogelijkheden nog lang niet volop benut zijn.
Lees meer over
Opinie

De gemeente Groningen wil in onze polder Lageland een grootschalig zonnepark bouwen. Meer duurzame energie is een mooi plan. Wij zijn ook vóór duurzame energie. Vol enthousiasme hebben de bewoners van Lageland een energie­coöperatie opgericht. Maar het gemeentelijke plan van 600 hectare is níet in het belang van de inwoners van Groningen.

Om de klimaatdoelstellingen te halen moet Nederland meer duurzame elektriciteit opwekken. Energieregio Groningen verzorgt 11,4 procent van de gewenste landelijke hoeveelheid duurzame elektriciteit. Wij leveren nu al een groter aandeel dan de andere regio’s, maar Groningen wil een nog ambitieuzer bod: tot wel 20 procent. Zo worden wij het groene stopcontact voor heel Nederland, terwijl de gevolgen van de gaswinning nog nergens opgelost zijn.

De daken liggen nog lang niet vol

De gemeente Groningen heeft in haar omgevingsvisie The Next City drie gebieden voor grootschalige energieopwekking aangewezen: Westpoort, Polder Lageland en Roode Haan. Ook is er net een zonnepark vergund bij Garmerwolde. Deze zonneparken beslaan samen bijna 600 hectare. Dat zijn 1200 voetbalvelden en deze staan gepland op landbouwgrond. In de landelijke richtlijn staat dat zonneparken pas gebouwd mogen worden op landbouwgrond als alle andere mogelijkheden zoals daken, grond langs snelwegen en vuilnisbelten al gebruikt zijn. De daken in de gemeente Groningen liggen nog lang niet vol. De gemeente Groningen besluit echter om voor haar superambitieuze plannen 600 hectare landbouwgrond op te offeren. Alleen omdat het makkelijker en goedkoper is.

Niet toekomstbestendig

Maar goedkoop is vaak duurkoop, dat geldt hier ook. Want landbouwgrond zorgt voor voedsel en levert een positieve bijdrage aan de CO2- en stikstofbalans. Door zonneparken verliest de landbouwgrond deze bijdragen. Studies laten zien dat de grond tientallen jaren nodig heeft om te herstellen van een zonnepark. De gemeente Groningen belooft dat de parken na twintig jaar opgeruimd worden. Dit betekent dat de gemeente over twintig jaar weer 600 hectare landbouwgrond nodig heeft en opnieuw kostbare grond in het buitengebied opoffert. Een oplossing die niet toekomstbestendig is en niet goed is voor onze leefomgeving.

Nieuwe inzichten

Nu geeft de coronacrisis ons - naast veel ellende - ook nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om vanuit huis te werken en meer lokaal geproduceerd voedsel te gebruiken. De wereld is volop in beweging en voor zonne-energie komen steeds meer nieuwe technologieën beschikbaar (zoals verticale en transparante panelen, lichte panelen voor minder stevige daken). Wij moeten onze schaarse grond nu niet vol leggen met weinig rendabele megazonneparken voor een energievraag die straks helemaal anders kan zijn.

Wij willen de gemeente Groningen graag duurzaam en toekomstbestendig maken en roepen de gemeente op: Kom met oplossingen vóór en mét de eigen inwoners. Oplossingen die niet alleen oog hebben voor ons energieverbruik, maar ook voor onze leefkwaliteit. Leven waarin recreatie, natuur, landbouw, klimaatopgaven, werkgelegenheid en wonen evenredig worden gewaardeerd. Dus gemeente Groningen: stop met die megalomane plannen en kijk naar kleinschalige oplossingen.


Ids Kooistra, Heike Of, Erik Schoppen, Nathalie Kuilder, Simon van Weerden, Jantje van Weerden, Vlasta van der Veen, Bert van Kalker, Astrid Tillema, Ingrid Kuipers, Ab Laffra, Cinty Visker, Marion Wijnstra, Sietse Wijnstra, Annoeska Huisman en Jannes van der Naalt. (Polderplannengroep).

Nieuws

Meest gelezen

menu