Bijdragen aan toegankelijk muziekonderwijs zou net zo normaal moeten zijn als het onderhoud van straten en openbaar groen | opinie

Er zijn zorgen over de beschikbaarheid van gekwalificeerde muziekdocenten in de regio in de toekomst.

Bij meer en meer gemeentes vermindert of verdwijnt de ondersteuning van muziekonderwijs. Een grens die we niet over moeten, stellen Ingeborg Walinga, Evert Bisschop Boele en Imre Kruis.
Lees meer over
Opinie

„Door jarenlange bezuinigingen zijn er nauwelijks meer muziekscholen in Nederland,” beweerde televisieprogramma Zembla een jaar geleden. Om dit beeld te nuanceren deden we begin dit jaar een inventarisatie. We vonden in de drie Noordelijke provincies 56 organisaties, in allerlei vormen, waar meer dan twee muziekdocenten werkzaam zijn. Negen daarvan bevinden zich in Drenthe.