Bouw windparken en zonneakkers niet bij ons, maar op de Spaanse Hoogvlakte | Opinie

Een man laat zijn hond uit bij Windpark N33. FOTO DVHN

Econoom Jan Lambers pleit voor een aanpassing van de Klimaatwet: Nederland zou haar transitiedoelstelling ook buiten de eigen landsgrenzen moeten kunnen realiseren, stelt hij.
Lees meer over
Opinie

Consternatie alom toen demissionair premier Rutte uit het niets opperde dat er in Groningen wel een kerncentrale zou kunnen komen. Alsof er aan de Eemshaven al niet twee energiecentrales staan en de halve provincie al niet vol staat met windparken en zonneakkers.

Groningen ‘uitverkoren’

Blijkbaar zijn er in Nederland maar een paar plekken waar zo’n kerncentrale zou kunnen komen. En Groningen is door de politiek ‘uitverkoren’ om de energieprovincie van het land te worden. Dat was Groningen natuurlijk altijd al, en dat is goed voelbaar (ook letterlijk).

Het dichtbevolkte westen komt natuurlijk niet in aanmerking voor een kerncentrale. Daar loopt de achterban van GroenLinks in de Amsterdamse wijk IJburg nu te hoop tegen de windmolens die daar volgens de eigen wethouder geplaatst zouden moeten worden.

‘Niet in onze achtertuin’

‘Niet in onze achtertuin’ is trouwens in het hele land het credo. Vooral daarom lijkt de uitvoering van de klimaatwet en het klimaatakkoord niet haalbaar. Dat geldt ook voor het gasvrij maken van alle oude woningen. Haalbaar noch betaalbaar.

Daarom zou de Klimaatwet gewijzigd moeten worden: Nederland zou haar transitiedoelstelling van 95 procent reductie ten opzichte van 1990 ook buiten de eigen landsgrenzen moeten kunnen realiseren. Vanwege de enorme kostenvoordelen zou dat dan zelfs eerder dan in 2050 moeten lukken.

Te gek voor woorden

Nederland is een dichtbevolkt land dat kampt met een enorm woningtekort. En de politiek is terughoudend met het bouwen in de beschikbare open ruimte. Is het dan niet te gek voor woorden dat diezelfde ruimte wél deels bestemd wordt voor windturbines en zonneakkers?

Het kan ook anders. Om te beginnen zouden we de biomassa-kolencentrale van RWE in de Eemshaven niet kunnen sluiten in 2025, zoals nu het plan is. De schadeclaim van 1,4 miljard euro die daarmee bespaard wordt, kan dan gebruikt worden voor het upgraden van een of meerdere verouderde kolen- of bruinkoolcentrales in Polen.

Dat zou aanzienlijk meer CO 2 -reductie opleveren dan de sluiting van de hypermoderne RWE-centrale, die Groningen ook nog een hoop werkgelegenheid zou kosten.

Spaanse hoogvlakte

Daarnaast zouden we windparken en zonneakkers niet bij ons, maar bijvoorbeeld op de Spaanse Hoogvlakte kunnen aanleggen, en er daar groene waterstof mee produceren: een prachtig project voor de Nederlandse Gasunie.

Op de Spaanse Hoogvlakte woont bijna niemand, de grondprijs is er een schijntje, het waait er hard en de zon schijnt er vele uren meer dan bij ons. Geen wonder dat Spanje nu al de grootste windenergieproducent binnen Europa is. Alle kennis en infrastructuur is daar beschikbaar. We hoeven alleen maar aan te schuiven en een goede deal te sluiten.

De zo gewonnen waterstof kan via al bestaande leidingen of per tanker naar hier worden vervoerd. Een deel daarvan kan vervolgens ingezet worden voor de verwarming van huizen die met een warmtepomp onvoldoende op temperatuur komen. Op die manier kan Groningen evengoed een vooraanstaande rol spelen in de komende waterstofeconomie.

Transitieprobleem Europees probleem

Het transitieprobleem is een Europees probleem, zoals ook de nieuwe politieke partij Volt aangeeft. Een Europa-wijde aanpak is dan ook logisch. Belastinggeld van de Europese burgers wordt dan ingezet op plekken waar dat het meeste effect heeft op de CO 2 emissie.

Er moet dan natuurlijk wel gezorgd worden dat omwonenden reële inspraak krijgen en gecompenseerd worden voor eventuele overlast. Onze overheid is daar helaas flink mee in gebreke gebleven.

Gezond wantrouwen

Vooral in Groningen heeft de bevolking daarom alle reden voor een gezond wantrouwen jegens de overheid. De afwikkeling van de aardgaswinning is niets anders dan een drama. De landelijke politiek heeft ons hierbij lelijk in de steek gelaten.

Alleen al daarom zouden we moeten aandringen op de hier beoogde aanpassing van de Klimaatwet.

Jan Lambers is econoom en woont in Eelde

Nieuws

Meest gelezen

menu