Opinie: Van opschalen naar afschalen

Wisselwoningen in Ten Post voor inwoners die tijdelijk uit hun huis moeten omdat hun huis wordt versterkt of gesloopt vanwege de aardbevingen. Foto Archief Kees van de Veen

Het Rijk denkt dat er minder hoeft te worden versterkt in Groningen nu de gaskraan dicht gaat. Maar Groningers hebben recht op een goede woning na al het leed dat er geleden is.
Lees meer over
Opinie

We zien al jaren dat het versnellen van de versterking, het opschalen van de operatie uiterst moeizaam verloopt. Als we in dit tempo doorgaan, duurt het volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 20 jaar voor iedereen aan de beurt is geweest. Wil het Rijk deze periode substantieel verkorten, dan is er meer geld en meer capaciteit nodig plus een sterkere Nationaal Coördinator Groningen, in combinatie met onorthodoxe maatregelen - passend bij een crisisaanpak.

Afschalen