Het Groningse beleid voor zonneparken gaat failliet voor het is vastgesteld. Tientallen locaties zijn aangewezen als 'geschikt', maar waarom, en voor wie? | opinie

Terrein 'geschikt' voor zonnepark langs de Hoge Hereweg in Glimmen, in bezit van speculanten. Foto Stichting Landelijk Gebied Haren

Het lukt de gemeente Groningen al drie jaar niet om beleid voor zonneparken vast te stellen, stellen David van der Kellen en Jan Wittenberg. Zij vragen zich af: waarom houdt de gemeente vast aan een kaart met tientallen zogenaamd ‘geschikte’ locaties?
Lees meer over
Opinie

Al drie jaar probeert de gemeente Groningen beleid voor zonneparken vast te stellen. Keer op keer wordt dat uitgesteld. Meer dan duizend bewoners en tientallen maatschappelijke- en natuurorganisaties keren zich tegen het ‘concept beleidskader zonneparken’ dat november vorig jaar verscheen. Proces en inhoud worden zwaar bekritiseerd.

Steen des aanstoots is de kaart van het beleidskader. Daarop staan tientallen locaties, waaronder zeven in het Nationaal Park Drentsche Aa, ingekleurd als ‘geschikt’ voor zonneparken. Zonder enig overleg met eigenaren of omwonenden. De reden voor deze kaart, zo zegt de gemeente, is duidelijkheid geven aan ontwikkelaars die de gemeente benaderen met vragen.

Stichting Landelijk Gebied Haren wil graag weten wie die ontwikkelaars zijn. De gemeente wil dat geheim houden. Daarom is een WOB-verzoek gedaan. Van de 494 vrijgegeven documenten gaat 90 procent over de al gerealiseerde zonneparken Glimmen en de Mikkelhorst en 5 procent over een aanvraag van het Waterleidingbedrijf in de Onnerpolder. Daarvoor heb je geen kaart nodig.

40 hectare in ‘de Vork’

Een tiental e-mails gaan over de BV SolarEnergyWorks die namens grondeigenaren (de beruchte Twentse bouwers) 40 hectare zonnepark in ‘de Vork’ wil aanleggen. De gemeente antwoordt deze BV: „Locatie ‘de Vork’ is vooral politiek lastig, maar niet onmogelijk”.

Een verzoek van de Golf & Countryclub voor een zonneparkje langs de Drentsche Aa werd afgewezen, evenals een zonnepark langs de Meentweg in Glimmen. De kaart met aangewezen locaties ‘geschikt’ voor zonneparken is dus helemaal niet nodig om de verzoeken af te handelen.

Waarom houdt de gemeente dan toch vast aan een kaart die zoveel weerstand oproept? Landschapsbureau H+N+S kreeg in 2018 opdracht een plan voor zonneparken te maken. Die opdracht was gebaseerd op de misvatting dat beleid voor zonne-energie een landschapsontwerp-opgave is. Proces en inhoud – en later ook de inspraak – werden gestuurd door de ingehuurde projectleider Hotze Hofstra BV.

Kaart werd voldongen feit

Vanaf 2018 ging het vaak over de kaart, zonder dat iemand zich afvroeg of dat wel de juiste werkwijze is, zonder afweging van andere belangen zoals cultuurhistorie en landschap, en zonder dat eigenaren of omwonenden werden gehoord. Het plan met de kaart werd een voldongen feit. BV Hofstra stuurt het proces en houdt vast aan haar (tunnel)visie. Wat niet in de kraam van BV Hofstra past, komt niet in verslagen van bijeenkomsten of in samenvattingen van inspraakreacties.

Verantwoordelijk wethouder Broeksma (GroenLinks) zit er bij en kijkt er naar. Maar hij ziet niet dat de kaart een obstakel is geworden bij het realiseren van zonne-energieprojecten. Hij ziet niet de belangenverstrengeling van de private projectleider. Hij ziet niet dat grote ingrepen in het landschap om een integrale afwegingen vragen en dat de kaart speculanten in de kaart speelt. Zoals in ‘de Vork’ waar 40 hectare zonnepark staat ingetekend. Dan wordt het wel erg moeilijk om een aanvraag te weigeren, want het is ‘niet onmogelijk’ volgens de projectleider.

Bouwen in ‘de Vork’ is in flagrante strijd met het Coalitieakkoord, de Omgevingsvisie en de Bestuursovereenkomst Groningen-Ten Boer-Haren waarin staat dat er in ‘de Vork’ niet gebouwd wordt. 40 hectare zonnepark in de Vork betekent het einde van melkveebedrijf Hoving. Zonder landschapsonderhoud door Hoving zal het gebied verrommelen. Woningbouw is dan de volgende stap.

Iedereen ziet de noodzaak

Vrijwel iedereen is doordrongen van de noodzaak van de energietransitie en de rol van zonne-energie daarbij. Echter, voor zonnepanelen op daken is (nog steeds) geen beleid. Evenmin voor P&R-terreinen, wegbermen, vuilnisbelten, vloeivelden, et cetera. De kaart blokkeert een discussie over wat wel kan.

De energietransitie lukt alleen met draagvlak en transparante democratische procedures. De arrogantie van de macht blijkt duidelijk uit het gemeentelijk voorstel om de zorgvuldige maatwerkmethode die de provincie voorschrijft buiten werking te stellen. Zo gaat dit beleid voor zonneparken failliet voor het is vastgesteld. De kiezer mag bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 oordelen!

David van der Kellen was directeur Ruimtelijke Ordening en Gemeentewerken van Haren
Jan Wittenberg is stedenbouwkundige en adviseert overheden
Beide zijn bestuurslid van de Stichting Landelijk Gebied Haren

Nieuws

Meest gelezen

menu