Opinie: Herstel het vertrouwen in Groningen

Groningen als energieprovincie, niet per se een gedeelde visie. Hier een zonnepark bij Delfzijl. Foto: Kees van de Veen

Besteding van het totale budget van het Nationaal Programma Groningen zou gebaseerd moeten zijn op een toekomstvisie die gedragen wordt door de inwoners.
Lees meer over
Opinie

Mooi dat er een startkapitaal is van waaruit weldoordachte investeringen kunnen worden gedaan voor een goede toekomst van ons Groningen en de Groningers: het Nationaal Programma Groningen (NPG), met een budget van 1,15 miljard euro. Met het initiatief Toukomst heeft het NPG bovendien een goede stap gezet om bewoners van Groningen daadwerkelijk van onderop ( bottom up ) te laten participeren in de besteding van dit compensatiebudget.

Nieuws

menu