Het IMG moest het geschonden vertrouwen bij mijnbouwschademelders herstellen. Dat lukt met de recente, drastische koerswijziging van het IMG van geen kanten | opinie

Uitbreidingswerkzaamheden van de gasopslaglocatie UGS Norg, in 2021. Foto: Corné Sparidaens

Volgens Jan Klinkenberg is het echt een misser van het IMG om in twee grote ‘randgebieden’ (Noordwest Drenthe en Zuidoost Groningen) het principe van de omgekeerde bewijslast niet meer toe te gaan passen.
Lees meer over
Opinie

17 mei 2021 was een zwarte dag voor mijnbouwschademelders (MBS-ers) in onder andere Noordwest Drenthe. De gedupeerden dus van de onverantwoorde mijnbouwpraktijken van de NAM in de gasopslag Norg.

Het steeds intensiever exploiteren van de UGS Norg heeft sinds 2015 vele schademeldingen tot gevolg gehad. Het werkvolume en de werkdruk worden steeds verder verruimd. De omgeving van de UGS gaat bij injecteren en oppompen van het gas 2 tot 4 centimeter omhoog en omlaag. Vanuit de gemeente Noordenveld zijn intussen meer dan 3800 schademeldingen gedaan bij het IMG. Vanuit het Westerkwartier zo’n 8000. ‘Groningse’ aantallen dus.

Het IMG was sinds zomer 2020 al bezig met het instrueren van de schadeopnemers om het Wettelijk Bewijsvermoeden (WB) onderuit te halen met de zogenaamde trillingtool. Maar voor de UGS Norg is het hele trillingverhaal (gemeten grondsnelheden na de beving van Huizinge in 2012) helemaal niet relevant.

Onverantwoorde mijnbouwpraktijk

De schades worden hier niet veroorzaakt door bodemtrillingen vanuit het Groningerveld, maar door de onverantwoorde mijnbouwpraktijk van de NAM vanuit de installatie in Langelo. Dat is de oorzaak van cyclische bodembeweging en bodemtrillingen in onze regio.

Het IMG baseert zich ondertussen op een tekortschietend en te smal onderzoek door TNO en de TU Delft. Dit werd mede veroorzaakt door een onvolledige onderzoeksvraag vanuit het IMG. Alleen directe schade door diepe bodembeweging zijn bekeken. Dus niet indirecte schade, en ook niet de bodembeweging in de bovengrond.

Het is echt een misser van het IMG om op grond van een zo onvolledig en smal rapport, zo’n drastisch, prematuur besluit te nemen. Namelijk om in twee grote ‘randgebieden’ (Noordwest Drenthe en Zuidoost Groningen) het principe van de omgekeerde bewijslast niet meer toe te gaan passen.

Schoenmaker hou je bij je leest

Het IMG moet überhaupt helemaal geen onderzoeksvragen uitzetten. Dat moeten de mijnbouwadviesorganen doen (het SodM, de Mijnraad of de Tccb). Bij het IMG zijn geen mijnbouwkundigen, geologen, geofysici of funderingsdeskundigen werkzaam. Dus je zou zeggen: schoenmaker hou je bij je leest. En richt je op je kerntaak: rechtvaardige afhandeling van mijnbouwschade.

Natuurlijk komt bij gedupeerden meteen de vraag op: kan het IMG zomaar de spelregels tijdens de wedstrijd veranderen? Het heeft natuurlijk meteen rechtsongelijkheid als consequentie. En het is toch aan de wetgever om het WB te wijzigen?

Het WB staat in het Burgerlijk Wetboek (art 6: 177A) en ‘Norg’ wordt er met naam in genoemd. Ook is dat het geval in de Wet Bewijsvermoeden Groningen. En tenslotte in de Tijdelijke Wet Groningen. De actualisatie van deze laatste wet in de Tweede Kamer is recentelijk uitgesteld.

IMG lijkt zich te vergalopperen

Het IMG is dan wel een zelfstandig en onafhankelijk adviesorgaan, maar hier lijkt het zich toch erg te vergalopperen. Dat leek ook IMG-voorzitter Kortmann te doen, toen hij het had over de geringe kans op MBS in de ‘randgebieden’. December 2020 had hij het nog (in het voorwoord van de IMG-Nieuwsbrief) over een kans van 1 procent!

Als gedupeerde MBS-er bij de UGS viel je van je stoel van verbazing. Op 19 mei jongstleden ging hij helemaal in de ‘overdrive’ en vloog hij echt uit de bocht. Tegenover de Commissie Groningen van de Tweede Kamer beweerde hij dat de kans op mijnbouwschade één op honderdduizend is. De link met de realiteit leek hier even totaal verdwenen.

Volgens het IMG zelf is haar kerntaak: ‘een rechtvaardige, ruimhartige, onafhankelijke, voortvarende schadeafhandeling, conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.’ Dit mission statement is intussen behoorlijk in het gedrang gekomen.

Geschonden vertrouwen herstellen

Het IMG moest het geschonden vertrouwen bij MBS-ers gaan herstellen. Dat lukt met de recente, drastische koerswijziging van het IMG van geen kanten. Het vertrouwen in het IMG bij schademelders/gedupeerden in Drenthe is voorlopig geheel weg.

Intussen wordt de mijnbouwschade-ellende deels overgeheveld naar Drenthe. Het wordt hoog tijd dat dit landelijk meer aandacht krijgt.

Jan Klinkenberg uit Een is pedagoog en voormalig gemeenteraadslid. Hij is gedupeerde en schademelder

Nieuws

Meest gelezen

menu