Hoe kunnen we medicijnresten in ons drinkwater voorkomen? En wat kunnen we zelf doen? | opinie

Wat kunnen we zelf doen tegen medicijnresten in ons oppervlaktewater? Foto: Shutterstock

De laatste weken is er veel aandacht voor medicijnresten in het drinkwater. Volgens Koos Brouwers gaat het te weinig over de omvang van het probleem en wat we zelf kunnen bijdragen om deze ‘verontreiniging’ te voorkomen.
Lees meer over
Opinie

Met behulp van laboratoriumonderzoek zijn we in staat om zeer lage concentraties van medicijnen in ons drinkwater te bepalen. Lange tijd is ons voorgehouden dat wij het beste drinkwater van de hele wereld hebben. Dat dient echter gerelateerd te worden aan de herkomst van ons drinkwater. Een belangrijk deel van ons drinkwater wordt (noodgedwongen) gewonnen uit oppervlaktewater, omdat het oppompen van grote hoeveelheden grondwater ongewenst is. We moeten nagaan hoe de ‘verontreinigingen’ in ons drinkwater terechtkomen en hoe we dat kunnen meten.