De Rabobank is bezorgd over de economie van Zuidoost-Drenthe. Wat zouden we zelf kunnen doen om de innovatiekracht van de regio te versterken? | opinie

Het Emmtec-terrein in Emmen. Foto: Boudewijn Benting

De economie van Zuidoost-Drenthe mist innovatiekracht, vindt de Rabobank. Bert Moormann, trotse inwoner van de regio, ziet voldoende mogelijkheden.
Lees meer over
Opinie

Op mijn 23e trok ik de deur van het ouderlijk huis achter me dicht. ‘Hier kom ik nooit meer terug’, verzuchte ik toen ik de straat uit reed. Ik was er klaar mee. Klaar met de behoudzucht van de streek, van Zuidoost-Drenthe. Ik vertrok met m’n lief naar de stad. Daar gebeurde het. Daar waren werk en ontwikkelkansen genoeg.

Nu 30 jaar later, is de song Hier kom ik weg van Daniël Lohues één van mijn favorieten. Als ik daar ben wil ik thuis zijn, als ik thuis ben wil ik daar zijn. Een haat-liefdeverhouding met Zuidoost-Drenthe dus. Exact drie jaar woonde ik niet ‘thuis’.

Afgelopen zaterdag uitte de Rabobank in de krant haar zorgen over de economie van Zuidoost-Drenthe (‘Rabobank bezorgd over Zuidoost-Drenthe’, DvhN , 02-10). Volgens de Rabo heeft de economie in deze regio onvoldoende innovatiekracht. En moeten we de kennisinfrastructuur versterken zodat het opleidingsniveau stijgt en er meer studenten naar de regio komen. Ze meent ook dat de bedrijvigheid zich hier onvoldoende ontwikkelt.

Oplossingsrichtingen

Uiteraard noemt de Rabo ook een aantal oplossingsrichtingen. De Rabo vergeet helaas te melden dat ze zelf bijdraagt aan de afname van het aantal banen in de regio en de uitstroom van hoogwaardig werk. Het zou de bank sieren als ook zij haar verantwoordelijkheid zou nemen door werkgelegenheid terug te brengen naar dit gebied. De regio waar inwoners, huiseigenaren, boeren en ondernemers bijdragen aan de winst van deze bank. Maar dit terzijde.

Wat zouden we zelf, en vandaag al, kunnen doen om de innovatiekracht van de regio te versterken?

Een aantal zaken vragen om een andere aanpak. De regio zou de energietransitie kunnen aangrijpen om het roer om te gooien. Bijvoorbeeld door eigenaar te zijn van nieuwe vormen van energieopwekking zoals wind, en zonne-energie. Niet enkele boeren of grote bedrijven, nee, de mensen in de regio moeten profiteren. Zowel aan de bouw als aan de exploitatie van bijvoorbeeld wind, en zonneparken.

Beste boeren van de wereld

Ook liggen er kansen voor de landbouw. Boeren zijn grote vervuilers volgens milieudeskundigen. Dit terwijl we de beste boeren van de wereld hebben. Waarom verbouwen de beste boeren van de wereld, op de vruchtbaarste gronden van de wereld, laagwaardige gewassen die niet bijdragen aan onze gezondheid en ook nog eens onvoldoende opbrengen?

Waarom verbouwen deze boeren suiker, zetmeel (voor behanglijm en zoute sauzen) maar ook granen om plofkippen en exportvarkens vet te mesten? Waarom komt het eten op mijn bord uit een pakje, uit een ver land of uit een kas die meer CO2 uitstoot dan opneemt? En niet van boeren uit de streek?

De bouwsector is een andere belangrijke bedrijfstak in beweging. Huizen komen uit fabrieken in de nabije toekomst. De regio kent veel goede bouwvakkers. We hebben veel kennis van de bouw. In het nabije Groningen wordt volop onderzoek gedaan naar bouwconstructies die een bewegende ondergrond overleven.

Snelweg is nooit ver weg

Laten we iets met deze kennis en kunde gaan doen. Bewegende en dalende bodems kom je overal ter wereld tegen immers. We hebben industrieterreinen waar nog voldoende ruimte is voor deze fabrieken. Goed bereikbaar want ook in Zuidoost-Drenthe is een snelweg nooit ver weg.

Zuidoost-Drenthe kent gemotiveerde arbeidskrachten waarop je kunt rekenen. Ze zijn bescheiden, loyaal, betrouwbaar en degelijk. Jongeren wonen graag in de regio. We hebben goede scholen op alle niveaus.

Binnenkort start de Universiteit van het Noorden. Dan hebben we alles in huis om de kennisinfrastructuur uit te bouwen. Als meer bedrijven en instellingen opleidingsplaatsen, in de vorm van stages en afstudeerplekken, beschikbaar stellen houden we goed opgeleid talent in de regio.

Minder winst

En neem eens genoegen met wat minder winst door extra hoogopgeleid talent in huis te halen. Zie het als een bijdrage aan toekomstige winsten omdat je onderneming hiermee innovatiever wordt. Op deze manier blijf je ook je praktisch geschoolde vakmensen perspectief bieden.

We hoeven niet hetzelfde te blijven doen om onszelf te kunnen blijven.

Bert Moormann is directeur-bestuurder van woningcorporatie Domesta

Nieuws

menu