Hoogste tijd voor Haags asielnoodplan. Het kan niet zo zijn dat het asielzoekerscentrum in Ter Apel geregeld 'overloopt', met alle gevolgen van dien | opinie

Luchtfoto van het AZC in Ter Apel. Foto: Shutterstock

Het rijk moet eindelijk een noodplan maken dat uit de kast wordt gehaald bij een plotselinge hoge instroom van asielzoekers, stelt Marcel Looden. Een plan dat situaties, zoals die nu spelen in Ter Apel, structureel voorkomt.
Lees meer over
Opinie
Stadskanaal
Westerwolde

De geschiedenis herhaalt zich deze dagen min of meer in Ter Apel. Vanwege een hoge instroom aan vluchtelingen zit het asielcentrum daar overvol. In 2015 en al eerder was dat ook het geval. Maar nog altijd is er geen noodplan dat de rijksoverheid uit de kast kan halen en dat meteen soelaas biedt.

Reservoir aan extra plekken

Het wordt de hoogste tijd dat de bewindslieden in Den Haag wel zo’n plan maken. Een plan dat maakt dat er altijd een reservoir aan extra opvangplekken beschikbaar is dat op elk moment gebruikt kan worden.

Dat reservoir had er eigenlijk allang moeten zijn. Het gebeurde zoals gezegd al enkele keren dat vrij plotseling veel asielzoekers toevlucht zochten in Nederland en zich meldden in ‘asielhoofdstad’ Ter Apel. En zeker in 2015 was de instroom veel hoger dan nu. De opvanglocatie daar, goed voor maximaal 2000 vluchtelingen, liep ‘over’. Het COA moest noodgrepen bedenken, denk aan het plaatsen van tenten, om iedereen een plekje te geven.

Het rijk riep in die gevallen gemeenten op om toch vooral extra plekken beschikbaar te stellen, ook om zo Ter Apel te ontlasten. Sommige gemeenten toonden zich solidair, bij anderen bleef het angstvallig stil.

Politieke moed

In de afgelopen weken hanteerde ‘Den Haag’ dezelfde werkwijze en gaf een aantal gemeentebestuurders gehoor aan de oproep. Bij anderen ontbrak het kennelijk, misschien ook vanwege de naderende gemeenteraadsverkiezingen, aan politieke moed.

Al met al werden er te weinig extra plekken gerealiseerd om de nood in Ter Apel te lenigen. In de extra paviljoens die daar zijn neergezet, is het veel te druk en is de hygiënische situatie, zo heeft ook de GGD geconstateerd, ernstig en kritiek. Burgemeester Jaap Velema en zijn raadsleden riepen ‘Den Haag’ daarom op om snel elders in het land crisisopvang te regelen.

Het rijk moet gehoor geven aan die oproep (staatssecretaris Ankie Broekers-Knol zegde voor deze week al 500 extra asielplekken toe) maar meteen daarna ook en vooral regelen dat dergelijke situaties zich in de toekomst in Ter Apel nooit meer voordoen. Het moet regelen dat er elders in het land ruimte komt, desnoods door het plegen van nieuwbouw, die ten allen tijde gebruikt kan worden voor de opvang van asielzoekers. Bestaande panden kunnen ook voor dat doel worden gebruikt.

Dwingender bevoegdheden

De gemeenten waarin zulke panden staan, zitten wellicht niet te wachten op vluchtelingen. Maar het is aan de Haagse bestuurders om daar met hen harde afspraken over te maken en desnoods de dwingender bevoegdheden te gebruiken die ze bezitten.

Door dergelijke afspraken vast te leggen in een noodplan kan worden voorkomen dat de huidige situatie in Ter Apel zich maar blijft herhalen en tonen de Haagse bestuurders dat ze lering trekken uit het verleden. Het kan niet zo zijn dat in Ter Apel vluchtelingen, COA-medewerkers, gemeentebestuurders en dorpsbewoners steeds maar worden geconfronteerd met onhygiënische, inhumane en licht ontvlambare situaties.

Marcel Looden is verslaggever van Dagblad van het Noorden en schreef dit stuk op persoonlijke titel

Als ingelogde PREMIUM lezer kun je op dit artikel reageren. Hierbij hebben we een aantal huisregels voor opgesteld welke je hier kunt lezen.

Reageren

Nog geen toegang tot PREMIUM, abonneer je hier

Nieuws

Meest gelezen

menu