Opinie: Hulde aan arts Alex Friedrich en zijn wil om vaker te testen, shame on Rutte en zijn 'gecontroleerde besmetting'

Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie, die in de strijd tegen het coronavirus dezelfde lijn voorstaat als de in ons land bekritiseerde Groninger arts Alex Friedrich. Foto AFP/FABRICE COFFRINI

De Groningse arts Alex Friedrich wordt bekritiseerd om het feit dat hij uitgebreider wil testen op het coronavirus. Terwijl hij het gelijk en het deskundige advies van de WHO aan zijn zijde heeft.
Lees meer over
Opinie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijft pleiten voor een stringent terugdringen van de virusverspreiding, maar Nederland blijft daarvan afwijken door geen streng bronnen- en contactonderzoek te doen. Het WHO-advies is in deze kristalhelder: testen, testen en testen. Het is onbegrijpelijk dat als de internationaal vermaarde RUG-hoogleraar en infectie-epidemioloog Alex Friedrich verkondigt meer te testen, politiek Den Haag en de RIVM menen hem tot de orde te moeten roepen omdat het afwijkt van de Nederlandse lijn.

In zijn ‘historische’ toespraak tot het Nederlandse volk legde Rutte uit dat gestreefd wordt naar groepsimmuniteit bij 60 procent van de bevolking, hetgeen de volgende dag werd ingewisseld voor de hypothese van gecontroleerde besmetting. Dit beleid wijkt sterk af van het WHO-advies en heeft vergaande gevolgen, maar het is onvoldoende toegelicht, waarbij het volk door woorden als groepsimmuniteit en mazelen ook nog op het verkeerde been is gezet.

100.000 doden

Als we groepsimmuniteit bereiken bij 60 procent van de Nederlandse bevolking, zijn ruim 10 miljoen Nederlanders besmet. De mortaliteit ligt rond 1 procent, dat betekent dan 100.000 doden (!!), iets dat Rutte niet heeft gecommuniceerd. Aangezien circa de helft van de intensive care-patiënten zal overlijden (Chinese data), betekent dat ook dat circa 200.000 ic-bedden nodig zijn, terwijl Nederland standaard 1250 ic-bedden heeft (maximaal 2000 bedden). Zelfs bij spreiding over maanden zou dit een ramp worden, zowel voor patiënten als zorgverleners, nog versterkt door het feit dat Covid-19-patiënten de ic-bedden lang bezet houden (twee tot drie weken). Derhalve zal de mortaliteit nog stijgen. Bovendien hebben zorgverleners een sterk verhoogde sterftekans, als gevolg van een verhoogd infectierisico, maar ook door stress en uitputting. Je kunt wel klappen voor hun ongelooflijke inzet, maar is dat niet schijnheilig bij een keuze voor een scenario met zovele doden, juist ook onder het zorgpersoneel?

Wetenschappelijke kennis

Rutte stelde in zijn toespraak ‘dat het belangrijk is op het kompas van wetenschappelijke kennis en betrouwbare feiten te blijven varen’, maar dat doet hij helemaal niet! De wetenschappelijke kennis van de hele wereld op het gebied van gezondheid wordt gebundeld in de WHO, waaraan vele internationale experts bijdragen, ook Nederlandse. De WHO stelt dat men zo agressief mogelijk het virus buiten de deur moet houden en, als men te laat is, buiten de deur moet zien te krijgen. Dat kán ook, gelet op de prestaties van een aantal landen: China, Taiwan (twee doden!), Singapore en Hongkong. China wist het tij zelfs te keren bij een groot aantal besmettingen en heeft al vijf dagen geen nieuwe besmettingen van binnenuit en relatief weinig doden. Ik denk dat het een vooringenomen hypothese en/of negatieve politieke wensdroom van Rutte is als hij stelt dat het virus in China vast wel terug zal komen. Dit wordt door vele recente data gelogenstraft. Bovendien zijn SARS, MERS, ebola en vele andere virusinfecties ook nog steeds onder controle.

Het virus is te stoppen

Vandaar het uitgangspunt van de WHO: deze pandemie heeft, in contrast met bijvoorbeeld een grieppandemie die oncontroleerbaar is, een sterk element van controleerbaarheid: dit coronavirus is te stoppen! Vergelijk dit eens met de uitspraak van koning Willem-Alexander: ‘Het coronavirus kunnen we niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel’ en besef de afwijking ten opzichte van het WHO-beleid en de rampzalige gevolgen van dit ingezette beleid van de regering-Rutte voor Nederlanders en in het bijzonder het zorgpersoneel, waar ook Friedrich zich nadrukkelijk om bekommert. Er moet snel uitgebreid getest gaan worden teneinde alle besmette personen te isoleren en tegenwoordig kunnen we dat snel, specifiek en gevoelig met DNA-testen. China had de eerste kit al zes dagen na publicatie van het virusgenoom ontwikkeld, dus het is er, het kán! Daarbij lijkt mij het verspreiden van ernstig zieke (en dus besmettelijke) patiënten over Nederland in strijd met het WHO-uitgangspunt van virusinperking.

Het feit dat Friedrich commentaar krijgt, zegt heel veel over het gevoerde beleid in Nederland, vooral als je bedenkt dat Friedrich een pleidooi hield voor alleen maar meer testen onder medisch en zorgpersoneel, terwijl het WHO-beleid veel verder gaat: testen bij alle verdenkingen plus contacten. Dat wij nu weinig testen hebben, is een kwestie van beleid of ernstige nalatigheid.

Kwetsbare landen

Tot slot, de keuze voor een (on)gecontroleerde uitbraak in Nederland en elders in Europa verhoogt de kans op verdere verspreiding over de wereld in extreme mate, dus ook naar oorlogsgebieden en kwetsbare landen met nauwelijks medische voorzieningen. Wie neemt straks de verantwoording voor dit beleid of gaan politici en wetenschappers van het RIVM zich dan achter elkaar verbergen? Wie gaan zich voor de rechter verantwoorden? Want als we willen dat de verdachten voor de aanslag op de MH17 met 200 dodelijke Nederlandse slachtoffers voor de rechter verschijnen, dan willen we dat ook voor politici die verantwoordelijk zijn voor wellicht een vijfhonderdvoud - nog afgezien van de schade bij vele patiënten en zorgverleners alsmede slachtoffers elders in de wereld. Toch?


Dr. Victor Bom is voormalig stollingsbiochemicus van het UMCG.

Nieuws

Meest gelezen

menu