Opinie: In Lauwersoog wordt niet serieus geluisterd

Een impressie van het oorspronkelijke ontwerp voor het Werelderfgoedcentrum Lauwersoog van de Deense architect Dorte Mandrup. Foto Archief DVHN

Lauwersoog verdient een bezoekerscentrum voor het Werelderfgoed Waddenzee, maar waarom moet het een kolos zijn? De inspraak is een wassen neus.

Over één ding zijn we het wel eens: het zou mooi zijn wanneer er in de haven van Lauwersoog een centrum komt om bezoekers te ontvangen, te informeren over het Werelderfgoed Waddenzee. En hen van daaruit het Wad te laten beleven. Gemeente Het Hogeland wil in het bestemmingsplan een dergelijk WereldErfgoedCentrum (WEC) mogelijk maken tot 20 meter hoogte (boven NAP). Dat is meer dan 6 meter hoger dan de omringende gebouwen op die plek. Voor veel betrokkenen is dat ‘een maatje te hoog’.

Draagvlak

Stichting WEC, feitelijk niet anders dan de stichting Zeehondencentrum Pieterburen, met Niek Kuizenga die van beide stichtingen de baas is, heeft gezegd dat het overleg met betrokkenen van groot belang zou zijn. Om maatschappelijk draagvlak te creëren werd een WEC-community opgetuigd. Partijen werden uitgenodigd om mee te denken over een gebouw dat respectvol zou worden ingepast in de haven van Lauwersoog.

In de voorhoede van de WEC-community had naast Barbara Holierhoek (visserij) ook Arjen Kok (Natuurmonumenten) een plaats gekregen. Arjen is/was een van de initiatiefnemers voor een WEC-community, hij wilde graag actief meewerken aan het creëren van een groter draagvlak.

Sneltreinvaart

Al na twee vergaderingen in de werkgroep over ‘Gebouw en Omgeving’ hield Arjen Kok het voor gezien: er werd niet serieus geluisterd naar andere partijen, alternatieve voorstellen werden afgedaan als onhaalbaar, zelfs een verkenning naar een opdracht voor een echt ander gebouw was niet acceptabel, de trein rijdt met sneltreinvaart recht-zo-die-gaat op een gebouw af dat een verkleinde versie is van wat het Deense architectenbureau in een eerder stadium al ontworpen had.

In beton gegoten

‘Meedenken en meepraten over de kaders voor een WEC 2.0’, het klonk zo mooi. De Waddenvereniging en de watersporters hebben in de vergaderingen over ‘Gebouw en Omgeving’ ervaren dat je hooguit mag meepraten over het uiterlijk van een gebouw waarvan de afmetingen als in beton gegoten zijn. De ontwerphoogte van 16,5 meter boven NAP getuigt niet van respect voor de waarden van het Werelderfgoed Waddenzee. Van een gezamenlijke inspanning om tot een voor allen acceptabel gebouw te komen, (‘respectvol ingepast in de omgeving’ luidde de doelstelling, gezamenlijk onderschreven) was in deze werkgroep geen sprake.

Alternatief is voorhanden

Uit de plattegronden die in de laatste vergadering ter tafel kwamen bleek dat van de beschikbare oppervlakte (4160 vierkante meter) nog niet driekwart wordt benut. Ja, als je zo met de beschikbare ruimte omgaat, dan moet een gebouw wel de hoogte in om de gewenste functies (met een vloeroppervlakte van 6000 vierkante meter) te kunnen herbergen. En dat terwijl een alternatief zo goed voorhanden is. Hetzelfde architectenbureau heeft in Ribe (Denemarken) een prachtig Waddencentrum neergezet. In het Waddenkwartier van Lauwersoog is een oppervlak van 4160 vierkante meter beschikbaar, met daaromheen aan alle kanten minstens 13 meter vrije ruimte. Met een bouwhoogte binnen het huidige bestemmingsplan (13,5 meter boven NAP) moet dat gerenommeerde Deense architectenbureau voor die plek toch iets moois kunnen ontwerpen? Vast wel, maar dan moet het daartoe wel de opdracht krijgen. Maar stichting WEC weigert die opdracht te geven. Wat heeft die WEC-community over ‘Gebouw en Omgeving’ dan nog voor zin?

Beroep

Als wordt vastgehouden aan het ontwerp dat er al geruime tijd ligt (maar dan verkleind), als met dat ontwerp niet de ruimte wordt benut die het gebied heeft, als zelfs een eerste verkenning in een alternatieve richting niet tot de mogelijkheden behoort, dan houdt het op. Nadat eerst al Natuurmonumenten de pijp aan Maarten had gegeven, stapt nu ook de watersport uit het overleg. De Waddenvereniging houdt nog een kleine slag om de arm en wacht resultaten uit een andere overleggroep af, om te bezien of een ander (lager) gebouw dan toch nog tot de mogelijkheden behoort.

Parallel aan dit alles wordt vanuit natuurorganisaties, enkele bedrijven en de watersport beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan van gemeente Het Hogeland, waarin een gebouw tot maximaal 20 meter (boven NAP) mogelijk wordt gemaakt.


Maarten Snel uit Snakkerburen is wadvaarder.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
menu