Het ov is voor veel mensen geen optie, vooral in landelijk gebied is en blijft de auto het belangrijkste vervoermiddel. Is dat een probleem? | opinie

'Auto is en blijft op platteland het belangrijkste vervoermiddel'. Foto: Shutterstock

De auto is en blijft het belangrijkste vervoermiddel op het platteland, stellen Dries Zwart en Leendert van der Laan. Dat kan volgens hen een probleem worden, want sociaal-maatschappelijke uitsluiting van het platteland dreigt.
Lees meer over
Opinie

Welke kant gaan we op met de mobiliteit in de provincie Groningen? Moeten we meer inzetten op het openbaar vervoer, in de hoop dat we daarmee de automobilist uit de ‘heilige koe’ gaan krijgen of wint de auto het op het platteland van Groningen van de bus, de trein en de fiets? Of maken we een keuze voor beiden, waarbij het ov zeker niet verder mag worden afgebroken, eerder versterkt.