Is er werkelijk sprake van een klimaatnoodtoestand? De wetenschappers van het IPCC mogen er uit zijn, dat geldt niet voor de klimaatwetenschap in het algemeen | opinie

Over de ijsbeer hoor je nu niets meer, want de populatie is gegroeid. Foto Shutterstock

Het laatste woord over klimaatverandering is nog lang niet gezegd, stelt Jakob Hoogakker. Volgens hem was het IPCC in vorige rapporten telkens te alarmistisch.
Lees meer over
Opinie

Jesse Klaver wil de klimaatnoodtoestand uitroepen in Nederland. Hij bevindt zich in goed gezelschap. De baas van de Verenigde Naties spreekt ook over ‘code rood’, terwijl de weermannen van het KNMI geen weersverandering onbenut laten om de ernst van de klimaatproblematiek te benadrukken.

Het klimaatpanel van de Verenigde Naties (het IPCC) heeft inmiddels de gehele goegemeente ervan weten te overtuigen dat er sprake is van een catastrofale klimaatverandering, veroorzaakt door de mens. De wetenschap is eruit, geen twijfel meer mogelijk. De klimaatverandering is te wijten aan de uitstoot van het broeikasgas CO2 door het opstoken van fossiele brandstoffen.

In de afgelopen 30 jaar bracht het IPCC, telkens vlak voor een nieuwe klimaattop, een reeks onheilsboodschappen naar buiten. Zo ook nu weer enkele weken voor de conferentie in Glasgow. Geen wonder dat iedereen in paniek raakt.

Wetenschap en politiek gaan hand in hand

Het is een misverstand om te denken dat de wetenschap eruit zou zijn. In het IPCC gaan wetenschap en politiek hand in hand. De wetenschappers ingezet door het IPCC mogen er dan wel uit zijn, maar dat geldt allerminst voor de klimaatwetenschap in het algemeen. Het laatste woord is er nog lang niet over gezegd. Laten we die discussie echter daar laten waar die thuis hoort, bij de wetenschappers.

De vraag die zich nu voordoet is of er echt sprake is van een noodtoestand. Is het werkelijk zo slecht gesteld met het klimaat of wordt de situatie te zwaar aangezet? Laten we de proef eens op de som nemen.

Het IPCC brengt ruwweg iedere vijf jaar een nieuw klimaatrapport uit. Onlangs verscheen het zesde rapport. De balans opmakend blijkt dat het IPCC in vorige rapporten telkens te alarmistisch was. De werkelijke temperatuurontwikkeling blijkt iedere keer achter te blijven bij de voorspelde temperatuurontwikkeling. We leven weliswaar in een warme periode (niet uniek overigens), maar de opwarming is minder desastreus dan wordt voorgesteld.

Meer ijs dan in 2012

Een ander voorbeeld. De weerman Reinier van den Berg voorspelde in 2012 dat de Noordpool in de zomer van 2015 geheel ijsvrij zou zijn. Inmiddels is gebleken dat het tegendeel waar is. In 2015 lag er in de zomer meer ijs dan in 2012. De afgelopen 10 jaar is er zelfs sprake van een lichte groei en ligt het ijsvolume vrijwel weer binnen de normale bandbreedte. Voor de Zuidpool geldt hetzelfde.

Vlak voor de eeuwwisseling voorspelde een groep ijsbeer-wetenschappers dat over enkele decennia, dus ongeveer nu, de ijsberenpopulatie zou zijn gedecimeerd, van ruwweg 25.000 ijsberen tot 8.000 stuks. De eenzame uitgemergelde ijsbeer op een ijsschots werd het icoon van het IPCC. Overal dook hij op. Over de ijsbeer hoor je nu niets meer, geen wonder, de populatie is niet geslonken maar juist gegroeid tot bijna 30.000 exemplaren. De ijsberen willen dus ook al niet meewerken.

De lijst met sterk overdreven berichten is bijna eindeloos, of het nu gaat om orkanen, bosbranden, droogtes, zeespiegelstijging of (niet) ondergelopen koraaleilanden, te veel om op te noemen. Nou vooruit nog eentje dan.

Alle gletsjers zijn er nog

In het Glacier National Park in de Verenigde Staten werden 10 jaar geleden overal bordjes geplaatst waarop de toeristen werden gewaarschuwd dat de gletsjers in 2020 geheel verdwenen zouden zijn. De bordjes zijn onlangs verwijderd. Alle gletsjers zijn er nog. Het evenement is afgelast.

Het zal wel door de hitte ten gevolge van de opwarming van de aarde komen, maar de paniekballonnen knappen allemaal in het gezicht van de onheilsprofeten.

Laat er geen misverstand over bestaan, we leven in een warme periode waartegen we ons moeten wapenen. Er is echter geen reden voor paniek. Angst is een slechte raadgever. Loat joe de kop nait gek moaken.

Jakob Hoogakker is inwoner van Ten Boer en oud-medewerker van GasTerra

Nieuws

Meest gelezen

menu